Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego.
Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz je pobrać ze strony www.eforex.pl na stronie są zamieszczone uniwersalne regulaminy - sam możesz je edytować.
Inne dokumenty z kategorii Prawo pracy
Słowa kluczowe: dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy, żródła prawa pracy, Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy,
praw pracy,
dokumenty do pobrania, przedmiot prawa pracy, amanie prawa pracy, europejskie prawo pracy, umowa o prace na czas wykonania okreslonej pracy,