Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Formularze Unijne

Dotacje , subwencje z Unii Europejskiej - formularze (Formularz - wzór dokumentu z rubrykami do wypełnienia.)
E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego dotyczy między innymi pracowników delegowanych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek, które czasowo przenoszą swoją działalność na terytorium innego państwa (quasi delegowanie). Potwierdzenie formularza E 101 można uzyskać w ZUSie pod warunkiem, że przewidywany okres wykonywania tej pracy nie przekracza dwunastu miesięcy i że kierowany pracownik nie został on skierowany w miejsce innej osoby, której okres skierowania upłynął.
Zaświadczenie zapisane jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.
E 102 - Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek. Formularz zapisany jest w formacie PDF, zaopatrzony w szczegółowe informacje co do sposobów ich wypełniania. Dokument gotowy do wydruku.
E103 - Wybór ustawodawstwa właściwego/Korzystanie z prawa wyboru.

Dotyczy np. pracowników miejscowych ambasad, urzędników unijnych, którzy raz na rok mają prawo wyboru, któremu ustawodawstwu chcą podlegać - może to być prawo państwa, w którego przedstawicielstwie są zatrudnieni, bądź prawo państwa, na terytorium którego placówki te się znajdują.

Formularz zapisany jest w formacie PDF, zaopatrzony jest w istotne pouczenia i informacje takie jak np.: nazwy organów państwach do których należy przedłożyć pismo w w danym kraju, ilości kopii jakie należy złożyć w odpowiednich instytucjach itd.

Dokument gotowy do wydruku.
E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy w przypadku gdy zmarła osoba znajdowała się poza granicami RP. Dokument zawiera obszerne pouczenie odnośnie sposobu ubiegania się o zasiłek i miejsca składania stosownych dokumentów w krajach UE. W Polsce dokument należy złożyć w ZUSie. Formularz zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.
E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej. Formularz zapisany jest w formacie PDF, zwiera istotne pouczenia odnośnie sposobu prawidłowego wypełnienia druku. Dokument gotowy do wydruku.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.