Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-04
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Znajdź dokument


Daj nam:
Księgowe - druki Pełnomocnictwa Student Telefon, Internet, Telewizja Wnioski do spółdzielni Ciąża a praca CV i Listy motywacyjne Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP Pisma grzecznościowe Policja - wnioski i pisma Pomoc Społeczna Pozwy sądowe Prawo pracy Prawo spółek handlowych Przy budowie Referencje Ślub - Wesele jak nie przepłacać Umowy zlecenia Umowy związane z pracą Umowy związane ze świadczeniem usług W pracy W urzędzie Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU ) Zakresy Czynności Pracowników Dokumenty do Banku Krajowy Rejestr Karny Krajowy Rejestr Sądowy - KRS Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI Księgi Wieczyste Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia Nieruchomości NIP Ochrona środowiska Oferty handlowe Podatek akcyzowy Rejestr zastawów Rolnictwo, KRUS Różne Różne umowy Samochód Samorząd Sanepid Sprawozdawczość Budżetowa Ubezpieczenia Umowy budowlane Umowy dzierżawy Umowy informatyczne Umowy licencyjne Umowy najmu/sprzedaży Umowy spedycji i składu Umowy spółek Umowy użyczenia Urząd Celny Urząd Pracy Urząd Skarbowy - prośby Urząd Skarbowy - różne pisma Urząd Skarbowy - wnioski Urząd Skarbowy-informacje Urząd Stanu Cywilnego Weksle Wnioski sądowe Wydział komunikacji Zamówienia, reklamacje ZUS - wnioski i formularze Zwrot akcyzy Deklaracje podatkowe VAT, PIT Deklaracje VAT w UE Formularze sądowe Formularze Unijne GUS - Główny Urząd Statystyczny Horoskopy Hotele Import i eksport IPN - wzór oświadczenia Język Angielski - gramatyka Język Angielski - słownictwo Język Angielski - testy PIT 2008 PITy - rozliczenia za 2007 r Regulaminy Windykacja - sąd Wskaźniki finansowe ZPORR - sprawozdania ZPORR - umowy ZPORR - wnioski ZUS - poradniki Lista dokumentów Poradniki Zaproponuj dokument
Statystyki: Ilość dokumentów: 2623
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04
Najczęściej pobierane: Najczęściej szukane: Przydatne linki: Produkty finansowe: Newsletter
Zapisz sie na bezpłatny newsletter o nowościach w naszym serwisie.
Twój e-mail:

Valid XHTML 1.0 Transitional

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu bez zachowania okresu wypowedzenia

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu bez zachowania okresu wypowedzenia

Dzięki dokumentowi będziesz mógł wypowiedzieć umowę najmu:
- z zachowaniem miesięcznego
- trzymiesięcznego wypowiedzenia
- w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia
- Świadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu z wymienionych w piśmie powodów.
Dokument jest zapisany w formacie doc. Oświadczenie należy otworzyć za pomocą programu Word.

pobierz Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu bez zachowania okresu wypowedzenia Pobierz teraz
Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska

Umowa sprzedaży samochodu. Podatek od czynności cywilno prawnych ponosi kupujący.

pobierz Umowa sprzedaży samochodu - wersja polska Pobierz teraz
Umowa najmu lokalu uzytkowego

Umowa najmu lokalu uzytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy.
Określa zasady kożystania z lokalu użytkowego, odpłatność oraz warunki rozwiązania umowy.

pobierz Umowa najmu lokalu uzytkowego Pobierz teraz
Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy.
Określa zasady kożystania z lokalu, odpłatność, możliwość podwyżki czynszu o określony procent oraz warunki rozwiązania umowy.

pobierz Umowa najmu mieszkania Pobierz teraz
Umowa najmu.

Umowa najmu.

Umowa najmu.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego. Określa zasady kożystania z przedmiotu najmu, odpłatność oraz warunki rozwiązania umowy.

pobierz Umowa najmu. Pobierz teraz
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.

Umowa najmu części powierzchni użytkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór umowy określającej zasady najmu powierzchni użytkowej pomiędzy najemcą a wynajmującym.

pobierz Umowa najmu części powierzchni użytkowej. Pobierz teraz
Umowa najmu samochodu.

Umowa najmu samochodu.

Umowa najmu samochodu.
Dokument Word do edycji.

Umowa określa warunki najmu samochodu oraz opis pojazdu wraz z jego danymi.

pobierz Umowa najmu samochodu. Pobierz teraz
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.
Dokument Word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki podnajemcy. Określa zasady kożystania z części lokalu użytkowego, odpłatności oraz warunki rozwiązania umowy.

pobierz Umowa podnajmu części lokalu użytkowego. Pobierz teraz
Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności

Deklaracja gwarancyjna.
Dokument word do edycji.

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności.

pobierz Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności Pobierz teraz
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Dokument word do edycji.

Odstąpienie od umowy a rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

pobierz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Pobierz teraz
Umowa komisu

Umowa komisu

Umowa komisu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Komisantem a Komitentem. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej rzeczy. Komitent oświadcza, że rzeczy oddane Komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.

pobierz Umowa komisu Pobierz teraz
Umowa kredytu faktoringowego

Umowa kredytu faktoringowego

Umowa kredytu faktoringowego.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Kredytobiorcą a Faktorem. Faktor udziela na wniosek Kredytobiorcy na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytu w kwocie odpowiadającej sumie wierzytelności głównych wynikających z wystawionych przez Kredytobiorcę i przedłożonych Faktorowi do akceptacji faktur.

pobierz Umowa kredytu faktoringowego Pobierz teraz
Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Cena sprzedaży, data wydania rzeczy, Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

pobierz Umowa sprzedaży Pobierz teraz
Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania.
Dokument Word do edycji.

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:… Umowa zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty. Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, „pod klucz”, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych na ruchu w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą.

pobierz Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania Pobierz teraz
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Zlecającym a Pośrednikiem. Zlecający powierza, a Pośrednik zobowiązuje się do pośredniczenia w zawarciu przez Dającego zlecenie umowy sprzedaży.

pobierz Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości Pobierz teraz
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym reprezentowanym przez Pośrednika a Kupującym dotycząca nieruchomości.

pobierz Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Pobierz teraz
Umowa sprzedaży na próbę

Umowa sprzedaży na próbę

Umowa sprzedaży na próbę.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedawca wyda Kupującemu określony w umowie przedmiot na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości. W razie uznania przez Kupującego przedmiotu sprzedaży za dobry, przedmiot ten przechodzi na własność Kupującego.

pobierz Umowa sprzedaży na próbę Pobierz teraz
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego. Sprzedawca posiada świadectwo ochronne, wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego , Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielenie prawa ochronnego objęte zostało wpisem do rejestru praw. Sprzedawca przenosi na Kupującego prawo ochronne na wzór użytkowy, będący przedmiotem niniejszej umowy, a Kupujący oświadcza, iż prawo to przyjmuje.

pobierz Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy Pobierz teraz
Umowa sprzedaży ratalnej

Umowa sprzedaży ratalnej

Umowa sprzedaży ratalnej.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar cenę w określonej wysokości, powiększoną o .... % rozłożoną na raty.

pobierz Umowa sprzedaży ratalnej Pobierz teraz
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odkupu przedmiotu sprzedaży od Kupującego za określoną sumę.

pobierz Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu Pobierz teraz
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.
Dokument Word do edycji.

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. Oświadczenie Sprzedającego, iż jest wspólnikiem Spółki a także oświadcza, iż umowa Spółki, o której mowa, nie ogranicza dopuszczalności zbycia udziału na rzecz innego wspólnika lub osoby trzeciej oraz, że przysługujące mu udziały nie są obciążone innymi świadczeniami ponad te, które wynikają z treści umowy spółki.

pobierz Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. Pobierz teraz
Umowa darowizny - niepieniężnej

Umowa darowizny - niepieniężnej

Przykładowy wzór umowy o darowiznę niepieniężną.

Dokument w formacie word, do edycji na własne potrzeby.

pobierz Umowa darowizny - niepieniężnej Pobierz teraz
Umowa darowizny - pieniężnej

Umowa darowizny - pieniężnej

Przykładowy wzór umowy o darowiznę pieniężną.

Dokument w formacie word, do edycji na własne potrzeby.

pobierz Umowa darowizny - pieniężnej Pobierz teraz
Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu z powodu nieuregulowania opłat związanych z czynszem.

Dokument Word do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu Pobierz teraz
Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Jest to dokument wypowiedzenia umowy najmu lokalu ze względu na złamanie/niedotrzymanie określonego punktu umowy o najem lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wypowiedzenie umowy najmu lokalu Pobierz teraz
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

Jest to dokument zawiadamiający o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży ze względu na niedotrzymanie warunków umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży Pobierz teraz
Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt

Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.

pobierz Umowa o wynajem mieszkania-kontrakt Pobierz teraz
Aneks do umowy najmu lokalu

Aneks do umowy najmu lokalu

Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

pobierz Aneks do umowy najmu lokalu Pobierz teraz
Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

pobierz Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej Pobierz teraz
Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej

Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

pobierz Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej Pobierz teraz
Umowa wypożyczenia przyczepy

Umowa wypożyczenia przyczepy

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

pobierz Umowa wypożyczenia przyczepy Pobierz teraz
Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy

Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

pobierz Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy Pobierz teraz

Nie znalazłeś dokumentu ??

Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Zaproponuj dokument
Słowa kluczowe: umowa sprzedaży nieruchomości, oswiadczenia, umowa przedwstępna sprzedaż działki, dokument online, dokumenty online do pobrania, umowa zbycia udzialow w spolce z o.o., dokument do pobrania, aneks do umowy najmu, sprzedaż działki umowa, wynajem mieszkania,

Pomysły na dokumenty od internautów:

2011-11-06Proszę o wzór umowy dotyczącej sprzedaży usług przewozu autokarem osób naszej firmy na wycieczki
© sms.rzeszow.pl Strona główna    Kontakt    Dodaj dokument    Zgłoś nadużcyie    Lista dokumentów    Regulamin    Reklamacje SMS