Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-04
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Znajdź dokument


Daj nam:
Księgowe - druki Pełnomocnictwa Student Telefon, Internet, Telewizja Wnioski do spółdzielni Ciąża a praca CV i Listy motywacyjne Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP Pisma grzecznościowe Policja - wnioski i pisma Pomoc Społeczna Pozwy sądowe Prawo pracy Prawo spółek handlowych Przy budowie Referencje Ślub - Wesele jak nie przepłacać Umowy zlecenia Umowy związane z pracą Umowy związane ze świadczeniem usług W pracy W urzędzie Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU ) Zakresy Czynności Pracowników Dokumenty do Banku Krajowy Rejestr Karny Krajowy Rejestr Sądowy - KRS Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI Księgi Wieczyste Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia Nieruchomości NIP Ochrona środowiska Oferty handlowe Podatek akcyzowy Rejestr zastawów Rolnictwo, KRUS Różne Różne umowy Samochód Samorząd Sanepid Sprawozdawczość Budżetowa Ubezpieczenia Umowy budowlane Umowy dzierżawy Umowy informatyczne Umowy licencyjne Umowy najmu/sprzedaży Umowy spedycji i składu Umowy spółek Umowy użyczenia Urząd Celny Urząd Pracy Urząd Skarbowy - prośby Urząd Skarbowy - różne pisma Urząd Skarbowy - wnioski Urząd Skarbowy-informacje Urząd Stanu Cywilnego Weksle Wnioski sądowe Wydział komunikacji Zamówienia, reklamacje ZUS - wnioski i formularze Zwrot akcyzy Deklaracje podatkowe VAT, PIT Deklaracje VAT w UE Formularze sądowe Formularze Unijne GUS - Główny Urząd Statystyczny Horoskopy Hotele Import i eksport IPN - wzór oświadczenia Język Angielski - gramatyka Język Angielski - słownictwo Język Angielski - testy PIT 2008 PITy - rozliczenia za 2007 r Regulaminy Windykacja - sąd Wskaźniki finansowe ZPORR - sprawozdania ZPORR - umowy ZPORR - wnioski ZUS - poradniki Lista dokumentów Poradniki Zaproponuj dokument
Statystyki: Ilość dokumentów: 2623
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04
Najczęściej pobierane: Najczęściej szukane: Przydatne linki: Produkty finansowe: Newsletter
Zapisz sie na bezpłatny newsletter o nowościach w naszym serwisie.
Twój e-mail:

Valid XHTML 1.0 Transitional

W urzędzie

Urząd to aparat pomocniczy organu administracji publicznej. W kategorii znajdują się pisma przydatne w szczególności w sprawach załatwianych w Urzędzie Miasta, ale nie tylko.
Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.
Dokument Word do edycji.

Oświadczenie, w którym zawarte są dane dotyczące osób pozostających w wspólnocie gospodarstwa domowego, a także dochody poszczególnych osób i średni dochód na jednego członka rodziny.

pobierz Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego Pobierz teraz
Likwidacja działalności gospodarczej

Likwidacja działalności gospodarczej

Likwidacja działalności gospodarczej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z do Urzędu ze zgłoszeniem likwidacji działalności gospodarczej.

pobierz Likwidacja działalności gospodarczej Pobierz teraz
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 127 § l k.p.a., odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego. Wniosek o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania. W piśmie zawarte jest przykładowe uzasadnienie.

pobierz Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego Pobierz teraz
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
Dokument Word do edycji.

Wniosek na podstawie art. 127 k.p.a. o uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. W piśmie znajduje się przykładowe uzasadnienie.

pobierz Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. Pobierz teraz
Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Przykładowy wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta nakazującemu przedsiębiorstwu miejskiemu wykonanie określonych czynności.

pobierz Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Pobierz teraz
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek wraz z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy związanej z wydaniem przez Ministra decyzji odmownej w zakresie wydania zezwolenia na import.

pobierz Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Pobierz teraz
Oświadczenie celne

Oświadczenie celne

Oświadczenie celne.
Dokument Word do edycji.

Oświadczenie, że w stosunku do osoby, która wnioskuje o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego, zabezpieczenia ryczałtowego, nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne lub układowe.

pobierz Oświadczenie celne Pobierz teraz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do wypełnienia o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w którym są zawarte wszystkie dane wnioskodawcy.

pobierz Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Pobierz teraz
Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej.
Dokument Word do edycji.

Wzór wniosku z prośbą i uzasadnieniem o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.

pobierz Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej Pobierz teraz
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

Wzór wniosku o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

pobierz Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Pobierz teraz
Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji w sprawie, orzekającej o odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania spółki. Uzasadnienie w oparciu o art. 224 ust. l ordynacji podatkowej.

pobierz Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji Pobierz teraz
Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Pismo do Wydziału Handlu Ewidencji Działalności gospodarczej.

pobierz Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej Pobierz teraz
Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
Dokunemt Word do wypełnienia.

pobierz Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych Pobierz teraz
Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej.
Dokument Word do wypełnienia.

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej do Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

pobierz Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej Pobierz teraz
Zgłoszenie działalności gospodarczej

Zgłoszenie działalności gospodarczej

Zgłoszenie działalności gospodarczej.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Gotowy dokument do wypełnienia, w którym zawarte są wszystkie informacje potrzebne dla Urząd Miejski Wydziału Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej do zgłoszenia działalności.

pobierz Zgłoszenie działalności gospodarczej Pobierz teraz
Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej
Dokunemt Word do wypełnienia.

Gotowy dokument do wypełnienia, w którym zawarte są wszystkie informacje potrzebne dla Urząd Miejski Wydziału Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej do zawieszenia działalności.

pobierz Zawieszenie działalności gospodarczej Pobierz teraz
Odwołanie pełnomocnictwa

Odwołanie pełnomocnictwa

Odwołanie pełnomocnictwa.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Pismo odwołujące pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego w Biurze Notarialnym podstawie, którego upoważniony reprezentował interesy w sprawach wymienionych w dokumencie pełnomocnictwa.
Niniejszy dokument winien być notarialnie potwierdzony

pobierz Odwołanie pełnomocnictwa Pobierz teraz
Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z nadaniem pełnomocnictw z wyposzczególnionymi sprawami, w jakich upoważniony będzie reprezentował upoważniającego. Dokument zawiera informacje o tym że odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie

pobierz Pełnomocnictwo ogólne Pobierz teraz
Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności

Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności

Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Pismo z informacją dla dłużnika o zmianie wierzyciela.

pobierz Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności Pobierz teraz
Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe

Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe

Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe.
Dokunemt Word do wypełnienia.

Pismo do Sądu Wojewódzkiego Wydziału Cywilno Rewizyjnego za pośrednictwem Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego zaskarżający wyrok w części oddalający powództwo i wniosek o zmianę i uwzględnienie powództwa w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

pobierz Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe Pobierz teraz
Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej Pobierz teraz
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej Pobierz teraz
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych Pobierz teraz
Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Geodezji.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości Pobierz teraz
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego:
- aktu urodzenia
- aktu małżeństwa
- aktu zgonu

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Pobierz teraz
Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Do poprawnego wypełnienia wniosku będą nam potrzebne m.in. następujące informacje:
1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie
2. marka, typ, model
3. rok produkcji
4. numer identyfikacyjny VIN/nr nadwozia/podwozia
5. numer rejestracyjny

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Pobierz teraz
Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję

Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję

Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję Pobierz teraz
Wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego

Wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego

Twój dowód rejestracyjny uległ zniszczeniu ? A może go skradziono razem z innymi dokumentami albo po prostu został zgubiony ? Nic nie szkodzi. Wystarczy wypełnić ten wniosek a zostanie wydany nowy dowód rejestracyjny.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną bądź prowadzenie hodowli takich psów.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regula
ych przewozów osób.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób Pobierz teraz
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Dokument zawierający informację o sprzedaży pojazdu, który należy złożyć w Urzędzie Miasta - Wydział Komunikacji w celu poinformowania o sprzedaży samochodu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Zgłoszenie sprzedaży pojazdu Pobierz teraz
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Pobierz teraz
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu o konkretne dodatkowe informacje zawarte we wniosku.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego Pobierz teraz
Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej

Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej

Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej dla dziecka/dzieci.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej Pobierz teraz
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla naszego podopiecznego (dziecka).

Wniosek można złożyć dla celów:
- zasiłku pielęgnacyjnego,
- zasiłku stałego,
- innych w tym korzystanie z karty parkingowej

Wniosek składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokument Word - można edytować od razu na własne potrzeby, bądź wydrukować i wypełnić ręcznie.

pobierz Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Pobierz teraz
Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu "IMPULS"

Wniosek dla firm, które chcą przyjąć osoby na staż korzystając z projektu "IMPULS"

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

pobierz Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu Pobierz teraz
Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż

Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż.

Wzór wniosku dla firm, które chcą zatrudnić na staż osobę bezrobotną.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż Pobierz teraz
Przelew wierzytelności hipotecznej

Przelew wierzytelności hipotecznej

Wzór dokumentu z informacją o przekazaniu praw do zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości drugiej osobie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Przelew wierzytelności hipotecznej Pobierz teraz
Wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego

Dokument wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć w urzędzie gminy w wydziale architekty. Dokument zapisany w formice PDF gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego Pobierz teraz
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć w wydziale architektury w urzędzie gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dokument zapisany w pliku PDF gotowy do wydruku.

pobierz Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Pobierz teraz
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokument zapisany w formacie PDF gotowy wydruku.

pobierz Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane Pobierz teraz
Wniosek o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę. Dzięki dokumentowi będziesz mógł zacząć budowę. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o pozwolenie na budowę Pobierz teraz
Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektyrycznego przez drogę gminną

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektyrycznego przez drogę gminną

Wniosek dzięki któremu będziesz mógł uzyskać pozwolenie na przyłącza elektrycznego przez droge gminną. Pismo należy złożyć w gminie. Dokument zapisany w formacie PDF i programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektyrycznego przez drogę gminną Pobierz teraz
Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną

Pismo dzięki któremu uzgodnisz wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną. Dokument zapisany w formacie PDF i programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną Pobierz teraz
Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną

Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną

Pismo dzięki któremu uzgodnisz wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy. Dokument zapisany w formacie PDF i w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną Pobierz teraz
Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej. Dokument należy złożyć w urzędzie gminy. Dokument zapisany w formacie PDF i programie word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej Pobierz teraz
Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Dokument należy złożyć w urzędzie wojewódzkim.

pobierz Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Pobierz teraz
Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej

Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej, dokument należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej Pobierz teraz
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

pobierz Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące Pobierz teraz
Wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenie przejść dla pieszych

Wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenie przejść dla pieszych

Przykładowy wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenia przejść dla pieszych skierowany do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenie przejść dla pieszych Pobierz teraz
Wniosek o wycięcie drzewa

Wniosek o wycięcie drzewa

Wniosek o wycięcie drzewa. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wycięcie drzewa Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego Pobierz teraz
Wniosek o rejestrację pojazdu

Wniosek o rejestrację pojazdu

Wniosek o rejestrację pojazdu składamy w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu. Dokument zapisany w formacier PDF gotowy do wydruku.

pobierz Wniosek o rejestrację pojazdu Pobierz teraz
Wniosek o nabycie niruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

Wniosek o nabycie niruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w wydziale Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości. Dokument sporządzony w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o nabycie niruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym Pobierz teraz
Wniosek o paszport. Podanie - kwestionariusz paszportowy

Wniosek o paszport. Podanie - kwestionariusz paszportowy

Paszport jest wydawany na wniosek osoby występującej o paszport. W celu otrzymania paszportu należy złożyć wniosek o paszport. Osoba ubiegająca się o paszport składa osobiści Podanie-kwestionariusz paszportowy.
Wniosek paszportowy jest zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o paszport. Podanie - kwestionariusz paszportowy Pobierz teraz
Wniosek o umorzenie podatku VAT

Wniosek o umorzenie podatku VAT

Wniosek o umorzenie podatku VAT. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o umorzenie podatku VAT Pobierz teraz
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe Pobierz teraz
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta.Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości Pobierz teraz
Wniosek o nabycie lokalu

Wniosek o nabycie lokalu

Wniosek o nabycie lokalu. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o nabycie lokalu Pobierz teraz
Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miejskim

pobierz Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pobierz teraz
Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki

Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki

Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki Pobierz teraz
Prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego

Prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego

Prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego Pobierz teraz
Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

pobierz Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków Pobierz teraz
Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów

Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów

Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów Pobierz teraz
Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu

Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu

Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu. Pismo należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Architektury i Budownictwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu Pobierz teraz
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego Pobierz teraz
Korekta wymiaru podatku od nieruchomości

Korekta wymiaru podatku od nieruchomości

Korekta wymiaru podatku od nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydrukowania.

pobierz Korekta wymiaru podatku od nieruchomości Pobierz teraz
Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki

Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki

Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki Pobierz teraz
Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy

Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy

Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy Pobierz teraz
Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych Pobierz teraz
Oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu

Oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu

Oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu Pobierz teraz
Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność Pobierz teraz
Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego

Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego

Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego Pobierz teraz
Odwołanie o decyzji

Odwołanie o decyzji

Odwołanie o decyzji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Odwołanie o decyzji Pobierz teraz
Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu Pobierz teraz
Wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta

Wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta

Wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pobierz teraz
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej. Zgłoszenie zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

pobierz Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części Pobierz teraz
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

pobierz Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu Pobierz teraz
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

pobierz Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu Pobierz teraz
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miejskim w wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP Pobierz teraz
Dane o nieruchomościach

Dane o nieruchomościach

ZN-1/A Dane o nieruchomościach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Dane o nieruchomościach Pobierz teraz
Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacja w sprawie podatku rolnego

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego. Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnych gruntów, użytkownikami wieczystych gruntów, posiadaczami stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

pobierz Informacja w sprawie podatku rolnego Pobierz teraz
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

pobierz Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym Pobierz teraz
Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku leśnego

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego. Dokument zapisany w formacie PDf gotowy do wydruku.

pobierz Informacja w sprawie podatku leśnego Pobierz teraz
Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o nieruchomościach leśnych

ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych. Formularz zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Dane o nieruchomościach leśnych Pobierz teraz
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym. Formularz zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

pobierz Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym Pobierz teraz
Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym

Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym

Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej należy złożyć do prezydenta miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.

pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego Pobierz teraz
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy Pobierz teraz
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.

pobierz Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Pobierz teraz
Wniosek o wynajem mieszkania komunalnego

Wniosek o wynajem mieszkania komunalnego

Wniosek o wynajem mieszkania komunalnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera pięć stron A4 dokument jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Wniosek o wynajem mieszkania komunalnego Pobierz teraz
Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument jest przygotowany do edycji i wydruku zawiera dwie strony A4. Dokument do pobrania online.

pobierz Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy Pobierz teraz
Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków

Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków

Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne zapisany jest w formacie doc. Dokument należy go otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przeznaczony do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne Pobierz teraz
Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym i wpisanie adnotacji VAT. Dokument zapisany w formacie doc. Pismo należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

pobierz Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wiosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Pismo o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości do pobrania online.

pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego jest do pobrania online.

pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego Pobierz teraz
Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej

Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej

Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej można pobrać online.

pobierz Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej Pobierz teraz
Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego

Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego

Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego Pobierz teraz
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych. Wniosek należy złożyć dwa miesiące od dnia wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatków uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w przypadku, gdy wniosek dotyczy 2002 r. w pozostałych przypadkach 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Dokument należy złożyć w Urzędzie skarbowym.

pobierz Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych Pobierz teraz
Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest zapisane w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest do pobrania online.

pobierz Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne Pobierz teraz
Wniosek o refundację kosztów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

Wniosek o refundację kosztów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

Wniosek z prośbą o zrefundowanie ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Dokument jest zapisany w formacie doc., należy go otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online

pobierz Wniosek o refundację kosztów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych Pobierz teraz
Wniosek o organizację robót publicznych

Wniosek o organizację robót publicznych

Wniosek o organizację robót publicznych. Do wniosku należy dołączyć wykaz prac jakie będą wykonywanie w ramach robót publicznych. Dokument zawiera jedną stroną A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Wniosek o organizację robót publicznych Pobierz teraz
Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznych użytecznych

Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznych użytecznych

Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznych użytecznych jest zapisane w formacie doc. Dokument należy potworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji.Dokument do pobrania online.

pobierz Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznych użytecznych Pobierz teraz
Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznych

Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznych

Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych jest zapisane w formacie doc. Dokument należy pobrać za pomocą programu Word. Dokument zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.

pobierz Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznych Pobierz teraz
Wniosek o refundację że środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

Wniosek o refundację że środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

Wniosek o refundację że środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dziewięć stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pismo do pobrania online.

pobierz Wniosek o refundację że środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych Pobierz teraz
Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych

Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych

Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek zawiera dwie strony A4 przygotowany do pobrania online.

pobierz Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych Pobierz teraz
Rozliczenie faktyczne poniesionych kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego -szkolenia

Rozliczenie faktyczne poniesionych kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego -szkolenia

Rozliczenie faktyczne poniesionych kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego - szkolenia jest zapisany w programie Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy.

pobierz Rozliczenie faktyczne poniesionych kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego -szkolenia Pobierz teraz
Wniosek o zwrot kosztów ponoszonych na przejazd do miejsca zatrudnienia

Wniosek o zwrot kosztów ponoszonych na przejazd do miejsca zatrudnienia

Wniosek o zwrot kosztów ponoszonych na przejazd do miejsca zatrudnienia jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pismo o zwrot kosztów poniesionych za przejazd do pracy jest do pobrania online. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy

pobierz Wniosek o zwrot kosztów ponoszonych na przejazd do miejsca zatrudnienia Pobierz teraz
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla bezrobotnych

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla bezrobotnych

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla bezrobotnych jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla bezrobotnych jest przygotowane do pobrania online. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy.

pobierz Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla bezrobotnych Pobierz teraz
Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera trzynaście stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy.

pobierz Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Pobierz teraz
Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R)

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R)

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego jest przygotowane do pobrania online.

pobierz Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R) Pobierz teraz
Standardowy wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Standardowy wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Standardowy wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Standardowy wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest do pobrania online.

pobierz Standardowy wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, formie opodatkowania, zakresie prowadzonej działalności oraz zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, formie opodatkowania, zakresie prowadzonej działalności oraz zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, formie opodatkowania, zakresie prowadzonej działalności oraz zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości jest zapisany w formacie PDF. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku. Wniosek do pobrania online.

pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, formie opodatkowania, zakresie prowadzonej działalności oraz zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości Pobierz teraz
Oświadczenie w sprawie własności rzeczy ruchomych

Oświadczenie w sprawie własności rzeczy ruchomych

Oświadczenie w sprawie własności rzeczy ruchomych i innych praw majątkowych,(bez względu na ich wartość) które mogą być przedmiotem ustanowienia zastawu skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych, wierzytelności warunkowych i zaległości podatkowych złożone w toku postępowania podatkowego. Wniosek jest zapisany w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat.

pobierz Oświadczenie w sprawie własności rzeczy ruchomych Pobierz teraz
Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy

Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy

Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy:
- kosztów wyposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego
- kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy. Dokument zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedenaście stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.

pobierz Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy Pobierz teraz
Wniosek o wymeldowanie

Wniosek o wymeldowanie

Wniosek o wymeldowanie osoby która opuściła lokal z własnej woli. Wniosek należy skierować do Urzędu Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993)

pobierz Wniosek o wymeldowanie Pobierz teraz
Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy „zakaz ruchu”

Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy „zakaz ruchu”

Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy „zakaz ruchu” należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Gospodarki Komunalnej. Wniosek jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy „zakaz ruchu” Pobierz teraz
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów Pobierz teraz
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych Pobierz teraz
Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty jest zapisany w formacie doc. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty jest do pobrania online.

pobierz Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty Pobierz teraz
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które chcą zająć się np. prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia spalarni i grzebowisk dla bezdomnych zwierząt.

Należy pamiętać, że do prowadzenia takiej działalności potrzebnych jest szereg dodatkowych zezwoleń jak również umów m.in. z lekarzami weterynarii. Szczegóły wymogów znajdują się w dokumencie.

pobierz Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach

Jeżeli przed wyborami będziesz znajdował się poza miejscem zameldowania a chcesz brać w nich udział to zadbaj o zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek można złożyć pisemnie faksem lub elektronicznie. Zaświadczenie potwierdzenie o prawie głosowania można odebrać osobiście albo przez pisemne upoważnioną osobę. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy. Dokument po pobraniu zostanie dostarczony na e-maila.

pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Pobierz teraz
Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przeznaczone jest dla osób, które nie zgadzają się z decyzją orzekającą o niepełnosprawności, czy też jej stopniu.

Niniejszy dokument zawiera jedynie szablon odwołania. Pamiętaj aby wypełnić go zgodnie ze swoją sytuacją!

Plik zapisany jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Możesz złożyć odwołanie od orzeczenia celem rozpatrzenia przez organ odwoławczy (II instancji) w terminie do 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

pobierz Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Pobierz teraz
Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

Złożyłeś wniosek o zawieszenie postępowania? A może to organ administracji publicznej z określonych przyczyn je zawiesił? Jeżeli skutki (przyczyna) zawieszenia ustała - wznowienie postępowania może odbyć się jedynie na wniosek strony. Do tego celu potrzebny Ci będzie Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.

Wniosek zapisany jest jako dokument tekstowy, który możesz od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Masz możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy złożyć w organie administracji publicznej, w którym prowadzone było Twoje postępowanie.

pobierz Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania Pobierz teraz
Wniosek o zwrot opłaty recyklingowej

Wniosek o zwrot opłaty recyklingowej

Wniosek o zwrot opłaty recyklingowej przeznaczony jest dla osób, które nabyły samochód wewnątrz krajów UE i zostały zmuszone do uiszczenia opłaty recyklingowej, które są niezgodne z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej 2000/53.

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, Libre Office lub OpenOffice.

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy przesłać na adres korespondencyjny wskazany we wniosku - najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

pobierz Wniosek o zwrot opłaty recyklingowej Pobierz teraz

Nie znalazłeś dokumentu ??

Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Zaproponuj dokument
Słowa kluczowe: impreza, zajęcie nieruchomości, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, ewidencja działalności gospodarczej, wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odby, dokumenty do pobrania, dokument online do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Pomysły na dokumenty od internautów:

2013-10-20Poszukuję pisma do PSP o odbiór lokalu użytkowego w wynajmowanym lokalu
© sms.rzeszow.pl Strona główna    Kontakt    Dodaj dokument    Zgłoś nadużcyie    Lista dokumentów    Regulamin    Reklamacje SMS