Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Umowy zlecenia

Umowa zlecenia jest to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej odpłatnie lub nieodpłatnie. Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych.
Umowa zlecenia.
Dokument Word do edycji.

Wzór umowy zlecenia dotyczące zobowiązań Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.
Umowa zlecenie udziału w posiedzeniu.
Dokument Word do edycji.

Wzór umowy na mocy której Spółka zleca Zleceniobiorcy wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu Spółki.
Wypowiedzenie umowy zlecenia
Dokument Word - do edycji

Wypowiedzenie umowy zlecenia na podstawie wcześniejszych zapisów umowy, przewidujących możliwość jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dokument nadaje się do użycia przy wypowiadaniu KAŻDEJ umowy.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.