Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Deklaracje VAT w UE

Deklaracje podatkowe VAT dla podatników dokonujących obrotu w krajach Unii Europejskiej.
Deklaracja na Twój adres e-mail.
Dokumenty w formacie *.pdf - !!! TYLKO DO WYDRUKU !!!
Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów. Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów. Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach-nabyciach towarów.
Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Deklaracja dla podatku od towarów i usług (podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy – zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Wzór zawiadomienia naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych. Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów wprowadzona Rozporządzeniem z dnia 07 marca 2007 roku.

Wzór obowiązuje od rozliczenia za I kwartał 2007 roku.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów wprowadzona Rozporządzeniem z dnia 07 marca 2007 roku.

Wzór obowiązuje od rozliczenia za I kwartał 2007 roku.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Informacja podsumowująca o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów wprowadzona Rozporządzeniem z dnia 07 marca 2007 roku.

Wzór obowiązuje od rozliczenia za I kwartał 2007 roku.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.