Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

ZPORR - umowy

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jeden z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju. W kategorii znajdują się umowy.
Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 4. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) oraz na rok następny (n+1) dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Dokument Word gotowy do edycji i wydruku.
Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) oraz na rok następny (n+1) dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Dokument Excel gotowy do edycji i wydruku.
Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy (n) oraz na rok następny (n+1) dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Dokument Excel gotowy do edycji i wydruku.
Harmonogram składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy - EFS. Dokument zapisany w Excel gotowy do edycji i wydruku.
Umowa finansowania działania dla Priorytetu 2 wraz ze wzorami załączników do umowy. Dokument zapisany w Excelu gotowy do edycji i wydruku.
Umowa dla projektu wypłaty stypendiów dla uczniów szkół artystycznych w ramach Działania 2.2 ZPORR. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do wydruku i edycji.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.