Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Sanepid

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: Sanepid)jest to wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób. W kategorii "Sanepid" znajdują się wytyczne, wnioski, zlecenia, karty - wzory pism potrzebnych przy kontaktach z tą instytucją.
Zlecenie na wykonanie analizy wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Dokument zapisany w programie word gotowy do edycji i wydruku.
Zlecenie na wykonanie analizy wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Dokument zapisany w programie word gotowy do edycji i wydruku.
Karta zgłoszenia pracodawcy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na:
uruchomieniu i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów medycznych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Dokument opisujący jakie należy wykonać czynności przy pobieraniu próbek wody do badania bakteriologicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku.
Wniosek o wydanie opinii rejestracji zakładu opieki zdrowotnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniozek o zezwolenie na przetransportowanie zwłok lub szczątek ludzkich. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Zlecenie na wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody pobranej przez pracownika PSSE. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
IN-01-GHP-Instrukcja mycia rąk. Jest zapisany w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Instrukcja techniki mycia rąk zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do wydruku. Dokument do pobrania online.
Wniosek należy złożyć w Państwowym Inspektorze Sanitarnym. Wniosek o wydanie opinii do rejestracji Zakładu Opieki Zdrowotnej jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o wydanie opinii do rejestracji Zakładu Opieki Zdrowotnej jest do pobrania online.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Pomysły na dokumenty od internautów:

2011-11-03
Oświadczenie o prawidłowych zasadach transportu szczepionki do POZ
2011-09-20
wniosek do sanepidu o odbiór auta
2011-09-20
Skarga konsumenta
2011-05-16
Skarga konsumenta
2011-02-23
zawiadomienie o przejęciu zakładu fryzjerskiego
2011-02-16
wniosek do Sanepidu o wyrejestrowanie firmy
2011-02-02
wniosek o uzgonienie technologii lokalu małej gastronomii