Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-04
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Znajdź dokument


Daj nam:
Księgowe - druki Pełnomocnictwa Student Telefon, Internet, Telewizja Wnioski do spółdzielni Ciąża a praca CV i Listy motywacyjne Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP Pisma grzecznościowe Policja - wnioski i pisma Pomoc Społeczna Pozwy sądowe Prawo pracy Prawo spółek handlowych Przy budowie Referencje Ślub - Wesele jak nie przepłacać Umowy zlecenia Umowy związane z pracą Umowy związane ze świadczeniem usług W pracy W urzędzie Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU ) Zakresy Czynności Pracowników Dokumenty do Banku Krajowy Rejestr Karny Krajowy Rejestr Sądowy - KRS Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI Księgi Wieczyste Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia Nieruchomości NIP Ochrona środowiska Oferty handlowe Podatek akcyzowy Rejestr zastawów Rolnictwo, KRUS Różne Różne umowy Samochód Samorząd Sanepid Sprawozdawczość Budżetowa Ubezpieczenia Umowy budowlane Umowy dzierżawy Umowy informatyczne Umowy licencyjne Umowy najmu/sprzedaży Umowy spedycji i składu Umowy spółek Umowy użyczenia Urząd Celny Urząd Pracy Urząd Skarbowy - prośby Urząd Skarbowy - różne pisma Urząd Skarbowy - wnioski Urząd Skarbowy-informacje Urząd Stanu Cywilnego Weksle Wnioski sądowe Wydział komunikacji Zamówienia, reklamacje ZUS - wnioski i formularze Zwrot akcyzy Deklaracje podatkowe VAT, PIT Deklaracje VAT w UE Formularze sądowe Formularze Unijne GUS - Główny Urząd Statystyczny Horoskopy Hotele Import i eksport IPN - wzór oświadczenia Język Angielski - gramatyka Język Angielski - słownictwo Język Angielski - testy PIT 2008 PITy - rozliczenia za 2007 r Regulaminy Windykacja - sąd Wskaźniki finansowe ZPORR - sprawozdania ZPORR - umowy ZPORR - wnioski ZUS - poradniki Lista dokumentów Poradniki Zaproponuj dokument
Statystyki: Ilość dokumentów: 2623
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04
Najczęściej pobierane: Najczęściej szukane: Przydatne linki: Produkty finansowe: Newsletter
Zapisz sie na bezpłatny newsletter o nowościach w naszym serwisie.
Twój e-mail:

Valid XHTML 1.0 Transitional

Pozwy sądowe

W kategorii znajdują się gotowe pozwy sądowe (w sprawach cywilnych i gospodarczych) takie jak :
  • Pozew o podwyższenie alimentów
  • Pozew o rozwód
  • Pozew o wypowiedzenie o pracę
  • Pozew o wydanie nieruchomości
  • Pozew o ustanowienie zakazu przechodzeniu i przejazdu
Pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów

Jak wystąpić o zwiększenie alimentów?

Złóż w sądzie pozew o podwyższenie alimentów. W pozwie musisz podać uzasadnienie dlaczego domagasz się zwiększenia alimentów.

pobierz Pozew o podwyższenie alimentów Pobierz teraz
Pozew o rozwód z winy pozwanego

Pozew o rozwód z winy pozwanego

Gotowy do wypełnienia (lub edycji do własnych potrzeb) pozew o rozwód z winy pozwanego (przykładowy powód - nadużywanie alkoholu).

pobierz Pozew o rozwód z winy pozwanego Pobierz teraz
Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowy o pracę

Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowy o pracę

Pozew o nawiązanie stosunku pracy-umowy o pracę.
Dokument Word do edycji.

Pismo wraz z uzasadnieniem opartych na artykułach prawnych do sądu, w którym powód wnosi o:
- nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy - umowy o pracę przy zachowaniu dotychczasowego stanowiska oraz warunków pracy i płacy,
- zasądzenie od pracodawcy na rzecz powoda kwoty wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania,
- przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda,
- nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności,
- przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej,
- wydanie wyroku zaocznego.

pobierz Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowy o pracę Pobierz teraz
Pozew o ochronę naruszonego posiadania

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

Pozew o ochronę naruszonego posiadania.
Dokument Word do edycji.

Przykładowy pozew do sądu wraz z uzasadnieniem o:
- zakazanie pozwanemu naruszania działki będącej własnością powoda,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,
- nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,
- przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda,
- wezwanie na rozprawę i przesłuchanie wymienionych w piśmie świadków

pobierz Pozew o ochronę naruszonego posiadania Pobierz teraz
Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności

Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności

Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności.
Dokument Word do edycji.

Pismo do sądu wraz z uzasadnieniem składane przez matkę reprezentującą małoletniego powoda wnosząc o:
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda określonej kwoty wraz z odsetkami,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,
- przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda,
- zażądanie od komo
ika Sądu Rejonowego w akt sadowych.

pobierz Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności Pobierz teraz
Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę
Dokument Word do edycji.

Przykładowe pismo z do sądu wraz z uzasadnieniem gdzie powód wnosi o orzeczenie w wyroku:
- przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku pracy, przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy,
- zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa,
-przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda,
- wydanie wyroku zaocznego,
- przeprowadzenie dowodów,
- nałożenia na pozwanego pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania powoda na dotychczasowym stanowisku i przy dotychczasowych warunkach pracy i płacy.

pobierz Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę Pobierz teraz
Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do sądu wraz z uzasadnieniem o przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku.

pobierz Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pobierz teraz
Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Podstawowe narzędzie do odzyskiwania należności od niesolidnych dłużników. Pozew o zapłatę, tj. wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, a w wypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika, zasądzenie dochodzonej kwoty w zwykłym postępowaniu.
Pozew składa się w postępowaniu, w którym nie stosuje się przepisów o postępowaniu uproszczonym.

pobierz Pozew o zapłatę Pobierz teraz
Pozew o separację i alimenty

Pozew o separację i alimenty

Pozew o separację i alimenty.

Gotowy do wypełnienia pozew wraz z uzasadnieniem o:

1) orzeczenie separacji,
2) powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem,
3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka,
4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu.

Dokument w postaci elektronicznej, gotowy do wypełnienia zaraz po otrzymaniu.

pobierz Pozew o separację i alimenty Pobierz teraz
Pozew o rozwód i alimenty

Pozew o rozwód i alimenty

Pozew o rozwód i alimenty z winy pozwanego wraz z uzasadnieniem.

Gotowy do wypełnienia pozew o rozwód z winy pozwanego (nadużywanie alkoholu, przemoc w rodzinie).

Pozew otrzymasz na swój adres e-mail.

pobierz Pozew o rozwód i alimenty Pobierz teraz
Pozew o obniżenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów

Jest to wzór dokumentu jaki należy wypełnić i złożyć w celu obniżenia płaconych alimentów. Dokument w formacie *.doc , do edycji na własne potrzeby wraz z opisem jak wypełnić.

pobierz Pozew o obniżenie alimentów Pobierz teraz
Pozew o unieważnienie małżeństwa.

Pozew o unieważnienie małżeństwa.

Jest to wzór pozwu o unieważnienie małżeństwa. Dokument wystarczy wypełnić zgodnie z zamieszczoną instrukcją, wydrukować i złożyć w sądzie.

pobierz Pozew o unieważnienie małżeństwa. Pobierz teraz
Pozew o całkowite uchylenie alimentów.

Pozew o całkowite uchylenie alimentów.

Gotowy pozew, który wystarczy wypełnić zgodnie z zamieszczonym opisem. Po wydrukowaniu można od razu składać dokument w Sądzie Rejonowym.
Plik w formacie *.doc - prosty i łatwy w edycji.

pobierz Pozew o całkowite uchylenie alimentów. Pobierz teraz
Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami.

Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami.

Jest to gotowy dokument, który należy jedynie wypełnić własnymi danymi personalnymi, wydrukować i złożyć w Sądzie Rejonowym. W celu poprawnego wypełnienia należy posługiwać się zamieszczoną instrukcją w dokumencie.
Plik w formacie *.doc - bardzo łatwy w edycji.

pobierz Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami. Pobierz teraz
Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Przykładowy wzór pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego Pobierz teraz
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku

pobierz Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Pobierz teraz
Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Pozew o ustalenie ojcostwa Pobierz teraz
Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny

Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny

Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny Pobierz teraz
Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Pozew o rozwód z orzekaniem o winie Pobierz teraz
Pozew o wydanie nieruchomości

Pozew o wydanie nieruchomości

Pozew o wydanie nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Pozew o wydanie nieruchomości Pobierz teraz
Pozew o wydanie nieruchomości

Pozew o wydanie nieruchomości

Pozew o wydanie nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Pozew o wydanie nieruchomości Pobierz teraz
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Dokument zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. Pozew zawiera jedną stronę A4. Dokument do pobrania online.

pobierz Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym Pobierz teraz
Pozew o separację bez orzekania o winie

Pozew o separację bez orzekania o winie

Pozew o separację bez orzekania o winie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Pozew o separację bez orzekania o winie Pobierz teraz
Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowę o pracę

Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowę o pracę

Pozew o żądanie powoda od pozwanego pracodawcy nawiązania z nim stosunku pracy i zatrudnienia na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania, oraz podjęciu pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Dokument należy złożyć w Sądzie Rejonowym (Sąd Pracy). Pozew zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowę o pracę Pobierz teraz
Pozew o rozwiązanie przysposobienia

Pozew o rozwiązanie przysposobienia

Pozew o rozwiązanie przysposobienia należy skierować do Sądu Okręgowego w wydziale Cywilnym. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o rozwiązanie przysposobienia jest przygotowany do pobrania online.

pobierz Pozew o rozwiązanie przysposobienia Pobierz teraz
Pozew o rozwiązanie spółki jawnej

Pozew o rozwiązanie spółki jawnej

Pozew należy skierować do Sądu Okręgowego do Wydziału Cywilnego. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o rozwiązanie spółki jawnej jest do pobrania online.

pobierz Pozew o rozwiązanie spółki jawnej Pobierz teraz
Pozew o rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozew o rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozew o rozwiązanie Spółki z o.o. należy złożyć w Sądzie Okręgowym w wydziale Cywilnym. Dokument jest zapisany w formacie doc. należy go otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o likwidację Spółki z o.o. jest do pobrania online.

pobierz Pozew o rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pobierz teraz
Pozew o uchylenie kary porządkowej

Pozew o uchylenie kary porządkowej

Kara porządkowa może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Pracownik może złożyć sprzeciw. Jeśli pracodawca odrzuci sprzeciw pracownika, wówczas pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

pobierz Pozew o uchylenie kary porządkowej Pobierz teraz
Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest do pobrania online.

pobierz Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego Pobierz teraz
Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu

Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu

Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu należy skierować do Sądu Rejonowego w Wydziale Cywilnym. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu Pobierz teraz
Pozew o ustalenie macierzyństwa

Pozew o ustalenie macierzyństwa

Pozew o ustalenie macierzyństwa wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w wydziale Rodzinnym. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. dokument do pobrania online.

pobierz Pozew o ustalenie macierzyństwa Pobierz teraz
Pozew o ustanowienie zakazu przechodzeniu i przejazdu

Pozew o ustanowienie zakazu przechodzeniu i przejazdu

Pozew o ustanowienie zakazu przechodzeniu i przejazdu przez działkę. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Pozew o ustanowienie zakazu przechodzeniu i przejazdu Pobierz teraz
Pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji

Pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji

Przykładowy pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji Pobierz teraz
Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy.Pozew zapisany jest w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy Pobierz teraz
Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy. Pozew jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy Pobierz teraz
Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę

Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę

Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy. Dokument zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew do pobrania online.

pobierz Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę Pobierz teraz
Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa

Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa

Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodziny i Nieletnich. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument do pobrania online.

pobierz Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa Pobierz teraz
Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania

Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania

Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew do pobrania online.

pobierz Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania Pobierz teraz
Pozew o wydanie ruchomości

Pozew o wydanie ruchomości

Dokument zapisany w formacie doc dzięki czemu będziesz mógł go zedytować do własnych potrzeb. Pozew o wydanie ruchomości po pobraniu zostanie dostarczony na e-mail. Pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym.

pobierz Pozew o wydanie ruchomości Pobierz teraz
Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu

Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu

Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu skierowany jest zarówno dla osoby wynajmującej jak i najemcy kiedy powstaje konflikt czy strony nadal związane są umową najmu.

Pozew zapisany jest w postaci pliku tekstowego i zawiera przykładowe uzasadnienie. Przed jego wydrukiem należy dokonać jego edycji na własne potrzeby zgodnie ze stanem faktycznym.

Pozew wraz z załącznikami należy złożyć w Sądzie Rejonowym - Wydział Cywilny.

pobierz Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu Pobierz teraz

Nie znalazłeś dokumentu ??

Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Zaproponuj dokument
Słowa kluczowe: dokumenty online do pobrania, dokument online, dokumenty do pobrania, pozwy sądowe wzory, dokument online do pobrania, pisma, pozwy sądowe, pozew o unieważnienie małżeństwa, alimenty, uchylenie kary porządkowej,

Pomysły na dokumenty od internautów:

2013-11-18pozew o znęcanie psychiczne i zastraszanie przez byłego męża
2013-10-22Pozew na uciążliwych sąsiadów
2012-01-13dokument zakazujący stronie utrudniania kontaktowania się z dorosłym dzieckiem (mnie były mąż utrudnia wszelki kontakt z dorosłym synem), bo mamy-z byłym-podział majątku w sądzie i razem nie mieszkamy.
2011-06-14pismo w umorzenie kary zakazu prowadzenia samochodu do lak 21
2011-04-06pozew o zwrot dokumentów wspólnej nieruchomości
2011-03-01pozew przeciwko pomowieniu i naruszenia godbnosci osobistej
2011-02-20Pozew o zapłatę odszkodowania OC
© sms.rzeszow.pl Strona główna    Kontakt    Dodaj dokument    Zgłoś nadużcyie    Lista dokumentów    Regulamin    Reklamacje SMS