Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Samorząd

W kategorii znajdują się dokumenty które należy złożyć w samorządzie.
Oświadczenie o działalności gospodarczej przez małżonka, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie województwa, w którym osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Dokument jest zapisany w formacie PDF. Oświadczenie należy złożyć w Kancelarii Sejmiku. Dokument jest zapisany w formacie PDF.
Przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw, które chcą by w ramach budowania sieci kanalizacyjnej w gminie przyłączono także ich nieruchomość.

Prośba zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.
Wniosek o wydanie zgody na wycięcie drzewa lub drzew przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, którzy na swoim terenie posiadają drzewa i chcą je wyciąć.

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy lub Miasta.

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.