Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-04
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Znajdź dokument


Daj nam:
Księgowe - druki Pełnomocnictwa Student Telefon, Internet, Telewizja Wnioski do spółdzielni Ciąża a praca CV i Listy motywacyjne Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP Pisma grzecznościowe Policja - wnioski i pisma Pomoc Społeczna Pozwy sądowe Prawo pracy Prawo spółek handlowych Przy budowie Referencje Ślub - Wesele jak nie przepłacać Umowy zlecenia Umowy związane z pracą Umowy związane ze świadczeniem usług W pracy W urzędzie Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU ) Zakresy Czynności Pracowników Dokumenty do Banku Krajowy Rejestr Karny Krajowy Rejestr Sądowy - KRS Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI Księgi Wieczyste Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia Nieruchomości NIP Ochrona środowiska Oferty handlowe Podatek akcyzowy Rejestr zastawów Rolnictwo, KRUS Różne Różne umowy Samochód Samorząd Sanepid Sprawozdawczość Budżetowa Ubezpieczenia Umowy budowlane Umowy dzierżawy Umowy informatyczne Umowy licencyjne Umowy najmu/sprzedaży Umowy spedycji i składu Umowy spółek Umowy użyczenia Urząd Celny Urząd Pracy Urząd Skarbowy - prośby Urząd Skarbowy - różne pisma Urząd Skarbowy - wnioski Urząd Skarbowy-informacje Urząd Stanu Cywilnego Weksle Wnioski sądowe Wydział komunikacji Zamówienia, reklamacje ZUS - wnioski i formularze Zwrot akcyzy Deklaracje podatkowe VAT, PIT Deklaracje VAT w UE Formularze sądowe Formularze Unijne GUS - Główny Urząd Statystyczny Horoskopy Hotele Import i eksport IPN - wzór oświadczenia Język Angielski - gramatyka Język Angielski - słownictwo Język Angielski - testy PIT 2008 PITy - rozliczenia za 2007 r Regulaminy Windykacja - sąd Wskaźniki finansowe ZPORR - sprawozdania ZPORR - umowy ZPORR - wnioski ZUS - poradniki Lista dokumentów Poradniki Zaproponuj dokument
Statystyki: Ilość dokumentów: 2623
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04
Najczęściej pobierane: Najczęściej szukane: Przydatne linki: Produkty finansowe: Newsletter
Zapisz sie na bezpłatny newsletter o nowościach w naszym serwisie.
Twój e-mail:

Valid XHTML 1.0 Transitional

Umowy związane z pracą

W kategorii znajdują się wszelkiego rodzaje umowy związane z pracą. W dziale umowy związane z pracą znajdują się miedzy innymi takie dokumenty jak:
  • Aneks do umowy o pracę
  • Umowa o współpracy
  • Umowa o dzieło
Aneks do umowy o pracę

Aneks do umowy o pracę

Aneks do umowy o pracę.
Dokument Word do edycji.

Aneks do umowy o pracę na mocy, którego pracodawca i pracownik zmieniają wiążącą ich umowę o pracę określając nowe warunki obowiązujące w zamian za dotychczasowe.

pobierz Aneks do umowy o pracę Pobierz teraz
Umowa konsorcjum

Umowa konsorcjum

Umowa konsorcjum.
Dokument Word do edycji.

Umowa określająca przedmiot działalności konsorcjum a także jego cel, obowiązki i prawa każdej ze stron niniejszej umowy.

pobierz Umowa konsorcjum Pobierz teraz
Umowa menedżerska

Umowa menedżerska

Umowa menedżerska.
Dokument Word do edycji.

Umowa zawarta pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki a Zarządcą powierzająca Zarządcy zarządzanie majątkiem Spółki. Dokument określa pełnioną przez Zarządcę funkcję, czyli Prezesa Zarządu Spółki oraz jego obowiązki.

pobierz Umowa menedżerska Pobierz teraz
Umowa o pracę

Umowa o pracę

Umowa o pracę.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem określająca stanowisko, czas, miejsce pracy a także wymiar godzin i wynagrodzenie dla pracownika.

pobierz Umowa o pracę Pobierz teraz
Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
Dokument Word do edycji.

Umowa zawarta pomiędzy Pracodawcą a Pracownikami. Pracownicy przyjmując mienie przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane powstaniem niedoborów w powierzonym im mieniu a także obowiązek wyliczenia się z tego mienia.

pobierz Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie Pobierz teraz
Umowa o współpracy

Umowa o współpracy

Umowa o współpracy.
Dokument Word do edycji.

Wzór umowy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą.

pobierz Umowa o współpracy Pobierz teraz
Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.
Dokument Word do edycji.

Wzór umowy zawartej między Pracodawcą a Pracownikiem, który jest właścicielem samochodu będącego używanym do celów służbowych. Umowa określa zasady współpracy na tym podłożu a także podpisana jest na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez strony bez wypowiedzenia.

pobierz Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych Pobierz teraz
Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.
Dokument Word do edycji.

Wzór umowy, w której w czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

pobierz Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Pobierz teraz
Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku

Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku

Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku.

pobierz Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku Pobierz teraz
Kara upomnienia, nagany, pieniężna

Kara upomnienia, nagany, pieniężna

Kara upomnienia, nagany, pieniężna.
Dokument Word do wypełnienia.

Pismo dla pracownika na podstawie Kodeksu pracy z informacja o udzieleniu kary pieniężnej za naruszenie obowiązków pracowniczych.

pobierz Kara upomnienia, nagany, pieniężna Pobierz teraz
Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy.
Dokument Word do wypełnienia.

Kwestionariusz do wypełnienia zawierający wszystkie dane osobowe tj.:
- imię, nazwisko,
- adres,
- data i miejsce urodzenia,
- numer ewidencji (PESEL),
- numer ewidencji podatkowej (NIP),
- wykształcenie,
- przebieg zatrudnienia,
- dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania,
- stan rodzinny,
- stosunek do powszechnego obowiązku obronnego,

pobierz Kwestionariusz osobowy Pobierz teraz
Plan urlopów wypoczynkowych

Plan urlopów wypoczynkowych

Plan urlopów wypoczynkowych.
Dokument Word do wypełnienia.

Dokument w postaci tabeli.

pobierz Plan urlopów wypoczynkowych Pobierz teraz
Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
Dokument Word do wypełnienia.

Pismo od pracodawcy dla pracownika z poleceniem stawienia się do pracy w określonym terminie. Informacja o zobowiazaniu sie pracodawcy do wynagrodzenia lub przyznania w zamian dnia wolnego.

pobierz Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych Pobierz teraz
Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy.
Dokument Word do wypełnienia.

Gotowe świadectwo do wypełnienia przez pracodawcę zawierające wszelkie informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika.

pobierz Świadectwo pracy Pobierz teraz
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
Dokument Word do wypełnienia.

pobierz Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków Pobierz teraz
Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie.
Dokument Word do wypełnienia.

Zaświadczenie o zatrudnieniu.

pobierz Zaświadczenie o zatrudnieniu Pobierz teraz
Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę.
Dokument Word do wypełnienia.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę wraz z podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie warunków wcześniejszej umowy. Informacja o tym, iż po upływie okresu wypowiedzenia będą obowiązywały nowe warunki umowy( miejsce do uzupełnienia).
Informacja o tym, że jeżeli w określonym terminie pracownik niezłoty oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki przez pracodawcę. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia.

pobierz Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę Pobierz teraz
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.
Dokument Word do wypełnienia.

Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy wypowiedzenie umowy pracy przez pracownika.

pobierz Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika Pobierz teraz
Umowa z biurem rachunkowym

Umowa z biurem rachunkowym

Wzór umowy z biurem rachunkowym (księgowym, księgową) określająca zakres czynności oraz obowiązków zarówno Zleceniobiorcy jak i Zleceniodawcy.

Dokument w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

pobierz Umowa z biurem rachunkowym Pobierz teraz
Porozumienie o rozwiązanie umowy o współpracę

Porozumienie o rozwiązanie umowy o współpracę

Wzór porozumienia o rozwiązanie umowy o współpracę pomiędzy dwoma osobami (firmami).

Dokument word, do edycji na własne potrzeby.

pobierz Porozumienie o rozwiązanie umowy o współpracę Pobierz teraz
Angaż

Angaż

Angaż związany ze zmianą działu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Angaż Pobierz teraz
Powierzenie pracownikowi innej pracy

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Wzór dokumentu, jaki należy przedłożyć pracownikowi w momencie gdy chcemy aby wykonywał pracę, która nie była przewidziana w jego dotychczasowych obowiązkach.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Powierzenie pracownikowi innej pracy Pobierz teraz
Protokół ustalenia okoliczności wypadku

Protokół ustalenia okoliczności wypadku

Gotowy do wypełnienia protokół ustalenia okoliczności wypadku, który zawiera m.in. informacje na temat:
- przyczyn wypadku
- skutki wypadku
- ustalenie przyczyny wypadku (z winy pracodawcy czy z winy pracownika)

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Protokół ustalenia okoliczności wypadku Pobierz teraz
Umowa o pracę na czas zastępstwa

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Wzór umowy o pracę na czas zastępstwa pracownika, który będzie przebywał na urlopie przez dłuższy okres czasu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Umowa o pracę na czas zastępstwa Pobierz teraz
Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy

Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy

Wzór umowy o pracę z zawartą informacją o odpowiedzialności materialnej na prowadzenie kasy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy Pobierz teraz
Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych

Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych

Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku

pobierz Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych Pobierz teraz
Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności, dokument napisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Umowa o zachowaniu poufności Pobierz teraz
Umowa o prace sezonową

Umowa o prace sezonową

Umowa o prace sezonową zawarta na czas wykonywania określonych zadań. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Umowa o prace sezonową Pobierz teraz
Umowa  dotycząca opieki nad dzieckiem

Umowa dotycząca opieki nad dzieckiem

Dzięki zmianom prawnym jest już prostsza możliwość zatrudnienia legalnie opiekunki do dziecka. Dodatkowo to Państwo opłaca składki ubezpieczeniowe oraz rentowne od wynagrodzenia. Aby skorzystać z możliwości legalnego zatrudnienia niani potrzebujesz umowy dotyczącej opieki nad dzieckiem.

Po co wywarzać otwarte drzwi? Skorzystaj z gotowego rozwiązania!

pobierz Umowa  dotycząca opieki nad dzieckiem Pobierz teraz
Umowa o Wolontariat

Umowa o Wolontariat

Obowiązujące przepisy , wymagają od korzystających ze świadczeń wolontariusza, aby w sytuacji kiedy okres współpracy jest dłuższy niż 30 dni, zawarzeć z nim porozumienie o współpracy na piśmie , zwane umową o wolontariat, lub umową wolontariatu.
Poniżej przedstawiamy propozycję takiego porozumienia.

Oczywiście specyfika każdej organizacji i placówki korzystającej
z pomocy ochotników, wymagać będzie dostosowania treści porozumienia do tych właśnie specyficznych warunków.

Dokument w formacie .doc jest gotowy do wydruku jak i do edycji poprzez programy z pakietów MS Office jak i Open Office.

pobierz Umowa o Wolontariat Pobierz teraz
Aneks do umowy o pracę zmieniający warunki wynagrodzenia

Aneks do umowy o pracę zmieniający warunki wynagrodzenia

Zmieniać wynagrodzenie pracownikowi można z dwóch powodów:
1. podwyżka - w związku z osiągnięciami pracownika, przykładania się do pracy, czy też w związku z podwyższeniem ustawowo najniższego wynagrodzenia
2. obniżka - w związku z trudną sytuacją finansową firmy czy też "karne" obniżenie pensji w związku z nieprzykładaniem się do obowiązków pracowniczych.

Niezależnie od powodu, jak i kierunku zmiany wynagrodzenia - musisz sporządzić Aneks do umowy o pracę zmieniający warunki wynagrodzenia.

W aneksie nie musisz podawać powodu zmiany wynagrodzenia. Ważne aby określić od kiedy aneks wchodzi w życie.

Aneks do umowy zawarty jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Profesjonalnie jednak będzie, jeżeli przed jego wydrukowaniem dokonasz edycji na własne potrzeby - podając określenie firmy jak i pracownika oraz wypełnisz pozostałe dane. Zmian możesz dokonać w programach biurowych takich jak MS Office, LibreOffice czy też OpenOffice.

Aneks do umowy należy sporządzić w co najmniej dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

pobierz Aneks do umowy o pracę zmieniający warunki wynagrodzenia Pobierz teraz
Aneks do umowy o pracę zmieniający miejsce wykonywania pracy

Aneks do umowy o pracę zmieniający miejsce wykonywania pracy

Zmieniasz siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej, czy też po prostu chcesz przenieść swojego pracownika na swój inny punkt - filię? Sporządź odpowiedni Aneks do umowy o pracę zmieniający miejsce wykonywania pracy tak aby wszystko było poprawnie przeprowadzone.

Aneks do umowy zawarty jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Profesjonalnie jednak będzie, jeżeli przed jego wydrukowaniem dokonasz edycji na własne potrzeby - podając określenie firmy jak i pracownika oraz wypełnisz pozostałe dane. Zmian możesz dokonać w programach biurowych takich jak MS Office, LibreOffice czy też OpenOffice.

Aneks do umowy należy sporządzić w co najmniej dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

pobierz Aneks do umowy o pracę zmieniający miejsce wykonywania pracy Pobierz teraz
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przeznaczone jest dla pracodawców, którzy chcą zmniejszyć wynagrodzenie pracownikom z różnych powodów, np. kryzysu, spadku sprzedaży, itp.

Dokument zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Profesjonalnie jednak będzie, jeżeli przed jego wydrukowaniem dokonasz edycji na własne potrzeby - podając określenie firmy jak i pracownika oraz wypełnisz pozostałe dane. Zmian możesz dokonać w programach biurowych takich jak MS Office, LibreOffice czy też OpenOffice.

Wypowiedzenie należy sporządzić w co najmniej dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

pobierz Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Pobierz teraz

Nie znalazłeś dokumentu ??

Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Zaproponuj dokument
Słowa kluczowe: umowa ramowa o współpracy, Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, umowa o dzieło zasady, kwestionariusz osobowy policji, Wolontariusze, kwestionariusz osobowy do szkół, nagroda pieniężna, dokumenty online do pobrania, nie wydanie świadectwa pracy, wydanie duplikatu świadectwa pracy,
© sms.rzeszow.pl Strona główna    Kontakt    Dodaj dokument    Zgłoś nadużcyie    Lista dokumentów    Regulamin    Reklamacje SMS