Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

PITy - rozliczenia za 2007 r

Formularze, wnioski i oświadczenia rozliczeniowe za rok 2007.
Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Rozliczenie za 2007r.
Informacja o wysokości wypłaconego stypendium. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Rozliczenie za 2007r.
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Rozliczenie za 2007r.
Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku i edycji. Rozliczenie za 2007r.
Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku. Rozliczenie za 2007r.
Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Rozliczenie za 2007r.
Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach kapitałów pieniężnych. Rozliczenie za 2007r.
Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2007. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Rozliczenie za 2007r.
PIT 36 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty w roku podatkowym). Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Rozliczenie za 2007r.
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty w roku podatkowym). Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Rozliczenie za 2007r.
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty w roku podatkowym) Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Rozliczenie za 2007r.
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Rozliczenie za 2007r.
Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Rozliczenie za 2007r.
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokument należy składać za każdy rok podatkowy. Wniosek zapisany jest w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku. Wniosek do pobrania online.
Wniosek należy składać dwa miesiące od wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- w przypadku gdy wniosek dotyczy 2002 roku w pozostałych przypadkach - 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do do wydruku. PIT AZ należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Wniosek do pobrania online.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.