Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-04
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Znajdź dokument


Daj nam:
Księgowe - druki Pełnomocnictwa Student Telefon, Internet, Telewizja Wnioski do spółdzielni Ciąża a praca CV i Listy motywacyjne Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP Pisma grzecznościowe Policja - wnioski i pisma Pomoc Społeczna Pozwy sądowe Prawo pracy Prawo spółek handlowych Przy budowie Referencje Ślub - Wesele jak nie przepłacać Umowy zlecenia Umowy związane z pracą Umowy związane ze świadczeniem usług W pracy W urzędzie Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU ) Zakresy Czynności Pracowników Dokumenty do Banku Krajowy Rejestr Karny Krajowy Rejestr Sądowy - KRS Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI Księgi Wieczyste Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia Nieruchomości NIP Ochrona środowiska Oferty handlowe Podatek akcyzowy Rejestr zastawów Rolnictwo, KRUS Różne Różne umowy Samochód Samorząd Sanepid Sprawozdawczość Budżetowa Ubezpieczenia Umowy budowlane Umowy dzierżawy Umowy informatyczne Umowy licencyjne Umowy najmu/sprzedaży Umowy spedycji i składu Umowy spółek Umowy użyczenia Urząd Celny Urząd Pracy Urząd Skarbowy - prośby Urząd Skarbowy - różne pisma Urząd Skarbowy - wnioski Urząd Skarbowy-informacje Urząd Stanu Cywilnego Weksle Wnioski sądowe Wydział komunikacji Zamówienia, reklamacje ZUS - wnioski i formularze Zwrot akcyzy Deklaracje podatkowe VAT, PIT Deklaracje VAT w UE Formularze sądowe Formularze Unijne GUS - Główny Urząd Statystyczny Horoskopy Hotele Import i eksport IPN - wzór oświadczenia Język Angielski - gramatyka Język Angielski - słownictwo Język Angielski - testy PIT 2008 PITy - rozliczenia za 2007 r Regulaminy Windykacja - sąd Wskaźniki finansowe ZPORR - sprawozdania ZPORR - umowy ZPORR - wnioski ZUS - poradniki Lista dokumentów Poradniki Zaproponuj dokument
Statystyki: Ilość dokumentów: 2623
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04
Najczęściej pobierane: Najczęściej szukane: Przydatne linki: Produkty finansowe: Newsletter
Zapisz sie na bezpłatny newsletter o nowościach w naszym serwisie.
Twój e-mail:

Valid XHTML 1.0 Transitional

Księgowe - druki

Druki i dokumenty księgowe do zastawania w każdej firmie. W kategorii druki księgowe znajdują się takie dokumenty jak: - wszystkie faktury (faktura VAT, faktura proforma, faktura VAT-MP, faktura korygująca, duplikat faktury VAT, duplikat korekty faktury, faktura VAT RR, faktura zaliczkowa, faktura VAT -MP, Europejska faktura VAT,) - dokumenty związane z gotówką (kasa przyjmie, kasa wypłaci) Więcej dokumentów znajdziesz w kategorii.
Arkusz spisu z natury

Arkusz spisu z natury

Arkusz spisu z natury (arkusz inwentaryzacyjny) niezbędny przy inwentaryzacji(remanencie). Arkusz w formie elektronicznej (dokument Excel).

Pamiętaj, że arkusze inwentaryzacyjne to druki ścisłego zarachowania!. Dlatego jeśli wydajesz arkusze do inwentaryzacji, każdy powinien być ponumerowany. Pracownicy kwitują podpisem odbiór arkuszy. Jakiekolwiek zmiany zapisów na arkuszach wymagają podpisu osoby, która zmiany naniosła. Pamiętaj - jeżeli nie będą przestrzegane elementa
e zasady przeprowadzania inwentaryzacji, to w przypadku stwierdzenia niedoborów, osoby odpowiedzialne materialnie będą mogły podważyć ważność inwentaryzacji. Dokładny sposób wydawania arkuszy oraz przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji powinna regulować Instrukcja inwentaryzacyjna.
Remanent (inwentaryzacja) nie musi być kłopotliwy. Przygotuj się do spisu z natury! Spisywane towary, produkty winny być przygotowane do inwentaryzacji. Odpowiednio pogrupowane, ułożone w taki sposób, żeby jak najłatwiej można je było zliczyć.

Jeżeli nie posiadasz instrukcji inwentaryzacyjnej możesz ja nabyć na stronie
www.eforex.pl

pobierz Arkusz spisu z natury Pobierz teraz
OT - Przyjęcie środka trwałego

OT - Przyjęcie środka trwałego

Druk OT - przyjęcia środka trwałego. Dokument w formacie Excel, w pełni edytowalny.
Ułatwi prace, księgowemu.

pobierz OT - Przyjęcie środka trwałego Pobierz teraz
Bilans

Bilans

Gotowy druk bilansu w arkuszu Excel. Sumuje i pilnuje zgodności stanów aktywów i pasywów. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

Bilans do pobrania i stosowania.
Bilans druk w wersji elektronicznej.

pobierz Bilans Pobierz teraz
Faktura Proforma

Faktura Proforma

Druk faktury proforma (arkusz excel). Orginał/kopia, wpisuje się dane do faktury orginalnej. Treść i wartości automatycznie są przenoszone do kopii. Faktura pro forma służy celom informacyjnym i jest zapowiedzią, że w określonym czasie zostanie wystawiona zwykła faktura VAT.

Druk faktury automatycznie sumuje kwotę do zapłaty oraz podaje ją słownie.

Faktura w wersi elektronicznej. Arkusz obsługuje makra. Należy je włączyć.

pobierz Faktura Proforma Pobierz teraz
Faktura VAT

Faktura VAT

Druk Faktury VAT (arkusz excel). Faktura Oryginał/kopia. Faktura jest ze starymi stawkami VAT tj. 3,7,22%. Jeżeli chcesz pobrać fakturę VAT stawkami obowiązującymi od 01.01.2011 r. dokument znajduję sie pod tym adresem Faktura VAT 2011.
Dane wprowadza się do faktury oryginalnej. Treść i wartości automatycznie są przenoszone do kopii.

Druk faktury automatycznie sumuje kwoty netto, VAT, brutto, do zapłaty oraz podaje ją słownie.

Arkusz obsługuje makra. Należy je włączyć.


Podatnicy podatku VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży.

Fakturę obowiązani są również wystawić podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, dokonujący czynności, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa innego niż Polska i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej (UE) lub podatku o podobnym charakterze (poza UE).
W przypadku sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie wystąpi obowiązek wystawienia faktury. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury – w terminie 7 dni od daty wykonania usługi lub dostawy towaru. Niesłuszny jest pogląd, w myśl którego zgodnie z Ordynacją podatkową rachunki należy wystawić na żądanie zgłoszone w ciągu trzech miesięcy - faktura to szczególny rodzaj rachunku, a przepisy jej dotyczące - są szczególne w stosunku do przepisów ogólnych Ordynacji podatkowej (uchylają ich stosowanie).

W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Nie dotyczy to jednak sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

Faktury należy wystawiać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia), z wyjątkiem:

faktur w wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu (3 egzemplarze);
faktur wewnętrznych (1 albo 2 egzemplarze).

pobierz Faktura VAT Pobierz teraz
Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania.

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny.

Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

pobierz Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny Pobierz teraz
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania.

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy.

Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

Rachunek zysków i strat pokazuje dokonania jednostki w danym okresie. Zawiera istotną informację o rentowności jednostki. Jego istota polega na przeciwstawieniu przychodom ( i zyskom nadzwyczajnym) z różnych rodzajów działalności współmiernych do nich kosztów (i strat nadzwyczajnych), uzyskując w efekcie wynik finansowy (zysk lub stratę) brutto, który skorygowany o obowiązkowe zmniejszenia wyniku brutto (np. podatek dochodowy) pozwala na uzyskanie kwoty wyniku netto za dany okres.

pobierz Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy Pobierz teraz
Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów

Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów

Pismo dotyczące wypłaty Diety, zwrotu za przejazdy, potwierdzenia poniesionych kosztów.
Dokument Word do edycji.

Pismo firmy kierowane do pracownika dotyczące wymagań, jakie powinna spełnić osobo ubiegająca się o zwrot poniesionych kosztów.

pobierz Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów Pobierz teraz
Gwarancja uregulowania zaległych płatności

Gwarancja uregulowania zaległych płatności

Gwarancja uregulowania zaległych płatności.
Dokument Word do edycji.

Dokument, który udziela gwarancji uregulowania zobowiązań przez dłużnika.

pobierz Gwarancja uregulowania zaległych płatności Pobierz teraz
Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur.
Dokument Word do edycji.

Pismo informujące o niewłaściwym wystawieni faktury z jednoczesną prośbą o wystawienie poprawnej.

pobierz Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur Pobierz teraz
Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia.
Dokument Word do edycji.

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia z jednoczesną prośbą o wyjaśnienie sytuacji i wywiązanie się z zobowiązań.

pobierz Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia Pobierz teraz
Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży.
Dokument Word do edycji.

Dokument opisujący dokładny kosztorys poniesionych wydatków przez pracownika podczas podróży.

pobierz Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży Pobierz teraz
Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy.
Dokument Word do edycji.

Opinia stwierdzająca, iż firma, która jest obiektem zainteresowania w kręgach handlowych cieszy się dobrą opinią, jednak jej zdolność kredytowa nie jest znana.

pobierz Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy Pobierz teraz
Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu.
Dokument Word do edycji.

Pismo odrzucające prośbę o udzielenie kredytu z wymaganiem płatności gotówkowej w terminie za dostarczony towar.

pobierz Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu Pobierz teraz
Oświadczenie o gwarancji płatności

Oświadczenie o gwarancji płatności

Oświadczenie o gwarancji płatności.
Dokument Word do edycji.

Całkowita i bezwarunkowa gwarancja natychmiastowego uregulowania płatności kwoty będącej przedmiotem roszczenia, poza tym zgoda na pokrycie wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz opłat powstałych w związku z niniejszym oświadczeniem.

pobierz Oświadczenie o gwarancji płatności Pobierz teraz
Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

Pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient z powodu niezgodności cen z wcześniej ustalonymi a także otrzymania uszkodzonego towaru. Zwrot towaru. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Pismo wyjaśniające stan rozliczeń Pobierz teraz
Prośba o przedłużenie terminu płatności

Prośba o przedłużenie terminu płatności

Prośba o przedłużenie terminu płatności.
Dokument Word do edycji.

Prośba o przedłużenie terminu płatności wraz z podanym uzasadnieniem.

pobierz Prośba o przedłużenie terminu płatności Pobierz teraz
Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury. Ostatnie upomnienie z powodu nieuregulowania długu. Informacja o następstwach prawnych, jakimi zostanie obarczony dłużnik, gdy nie uiści żądanej kwoty wierzycielowi. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury Pobierz teraz
Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności. Nakaz uregulowania płatności z jednoczesną informacją, że jeżeli płatność nie zostanie uiszczona sprawa zostanie przekazana prawnikowi. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności Pobierz teraz
Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności. Żądanie natychmiastowego uregulowania długu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności Pobierz teraz
Zapytanie o zakup na kredyt

Zapytanie o zakup na kredyt

Zapytanie o zakup na kredyt. Pismo klienta z zapytaniem o warunki, jakie trzeba spełnić, aby otworzyć rachunek w firmie dostawcy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Zapytanie o zakup na kredyt Pobierz teraz
Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości. Pismo ze zgłoszeniem zamiaru kupna nieruchomości, wpłaty zadatku, oferta na zakup nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości Pobierz teraz
Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji.

Prośba o przesłanie ostatniego sprawozdania o stanie finansowym firmy klienta i kilku referencji dotyczących zdolności kredytowych tej firmy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji Pobierz teraz
Dowód Wewnętrzny (DW)

Dowód Wewnętrzny (DW)

Dowody wewnętrzne (w skrócie DW) służą do udokumentowania takich kosztów, jak:

- Przypadające na działalność gospodarczą wydatki związane z opłatami za czynsz, wodę, prąd, gaz, centralne ogrzewanie, telefon. Trzeba jednak posiadać fakturę lub inny dokument (np. informację o wysokości czynszu) do których DW się odnosi. Ponadto DW można wystawić tylko jeśli wydatek został poniesiony, czyli zapłaciliśmy za czynsz, wodę, itd.
- Diety i inne należności za czas podróży zarówno pracowników, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.
- Zakup materiałów pomocniczych w jednostkach handlu detalicznego (np. w kiosku).
- Opłaty uiszczane znakami opłaty skarbowej oraz opłaty sądowe i notarialne.
- Wydatki związane z parkowaniem samochodu.
- Zakup bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy produktów roślinnych lub zwierzęcych, nie przerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeśli ten przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka, bądź na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt.
- Wartość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika.
-Zakup od ludności odpadów po użytkowych stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych

Dowód Wewnętrzny. Dokument Excel - wystarczy wprowadzić nazwę produktu, liczbę sztuk oraz jego cenę a arkusz wyliczy nam całkowity koszt.

Dokument do edycji na własne potrzeby.

pobierz Dowód Wewnętrzny (DW) Pobierz teraz
Nota księgowa

Nota księgowa

Nota księgowa dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Nota księgowa Pobierz teraz
Żądanie płatności gotówkowej

Żądanie płatności gotówkowej

Żądanie płatności gotówkowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku i edycji

pobierz Żądanie płatności gotówkowej Pobierz teraz
Otwarcie nowego rachunku

Otwarcie nowego rachunku

Otwarcie nowego rachunku, nie ponoszenie odpowiedzialności za długi osoby trzeciej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Otwarcie nowego rachunku Pobierz teraz
Upomnienie z powodu zaległych  płatnościaci

Upomnienie z powodu zaległych płatnościaci

Upomnienie z powodu zaległych w płatności. Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Upomnienie z powodu zaległych  płatnościaci Pobierz teraz
Warunki indywidualnego finansowania i kredytowania

Warunki indywidualnego finansowania i kredytowania

Warunki indywidualnego finansowania i kredytowania, dkokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Warunki indywidualnego finansowania i kredytowania Pobierz teraz
Faktura VAT-MP

Faktura VAT-MP

Faktura zaliczkowa VAT-MP. Dokument sporządzony w programie Excel gotowy do wydruku i edycji.

Mali podatnicy rozliczający podatek VAT metodą kasową (tzn. po otrzymaniu zapłaty) wystawiając faktury:
- oznaczają je zamiast „FAKTURA VAT” zwrotem „FAKTURA VAT-MP”;
- dodatkowo wpisują termin płatności należności określonej w fakturze.
W pozostałym zakresie podatnicy stosują zasady dotyczące wystawiania standardowych faktur VAT

Zasady sporządzania faktur VAT określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, póz. 971).

pobierz Faktura VAT-MP Pobierz teraz
Faktura korygująca

Faktura korygująca

Korekta faktury. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do uzupełnienia i wydruku. Fakture korygującą wystawia sprzedawca produktu. W sytuacji, gdy przedmiotem korekty jest pomyłka w treści faktury, nie ma znaczenia, czy to sprzedawca wystawi fakturę korygującą, czy też nabywca wystawi notę korygującą. Fakturę korygująca wystawiamy w przypadku: udzielenia rabatu, zwrotu towaru, zwrotu zaliczki, podwyższenia ceny, pomyłki w treści.

pobierz Faktura korygująca Pobierz teraz
Duplikat faktury VAT

Duplikat faktury VAT

Duplikat faktury VAT jest wystawiany jeżeli faktura VAT ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu. Sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury. Sprzedawca nie ma prawa ani obowiązku w żaden sposób weryfikować oświadczenia nabywcy w kwestii zniszczenia albo zaginienia faktury. Ustawa nie określa terminu, w jakim duplikat powinien zostać wystawiony, powinien zatem zostać wystawiony bez zbędnej zwłoki. Dokument zapisany w programie Excel.

pobierz Duplikat faktury VAT Pobierz teraz
Duplikat korekty faktury

Duplikat korekty faktury

Duplikat korekty faktury. Dokument sporządzony w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do wypełnienia i wydruku.

pobierz Duplikat korekty faktury Pobierz teraz
Faktura VAT RR

Faktura VAT RR

Faktura VAT RR. Dokument zapisany w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku. Podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy (rolnikowi).

pobierz Faktura VAT RR Pobierz teraz
Faktura zaliczkowa

Faktura zaliczkowa

Faktura zaliczkowa. Dokument sporządzony w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności:
przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

pobierz Faktura zaliczkowa Pobierz teraz
Faktura VAT -MP

Faktura VAT -MP

Faktura zaliczkowa VAT -MP. Dokument sporządzony w aktywnym formularzu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.

pobierz Faktura VAT -MP Pobierz teraz
Europejska faktura VAT

Europejska faktura VAT

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Europejska faktura VAT Pobierz teraz
Nota korygująca

Nota korygująca

Nota korygująca jest dokumentem, którego podstawą wystawienia są pomyłki w jakiejkolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. W szczególności są to: błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwa którejś ze stron, pomyłka w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia i numeru kolejnego faktury albo numeru z klasyfikacji statystycznej. Także w przypadku zaistnienia pomyłki w numerze rejestracyjnym pojazdu nabywca może dokonać korekty tego numeru poprzez wystawienie noty korygującej (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 1 czerwca 2005 r., nr IUSBIII/436/12/1/2005/KK).

Dokument zapisany w formacie xls. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. NOta korygują do pobrania online

pobierz Nota korygująca Pobierz teraz
Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia jest do pobrania online

pobierz Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia Pobierz teraz
Raport kasowy

Raport kasowy

Raport kasowy jest zapisany w formacie xls. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Excel. Raport kasowy zawiera jedna stronę A4. W raporcie kasowym znajdują się rubryki:
- data dokumentu
- nr dokumentu
- opis
- rodzaj kosztu
- przychód
- rozchód
- stan kasy
Dokument do pobrania online.

pobierz Raport kasowy Pobierz teraz
Dowód wypłaty (kasa wypłaci)

Dowód wypłaty (kasa wypłaci)

Dowód wypłaty jest zapisany w formacie xls. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Excel. Dowód wypłaty zawiera kopie i oryginał. Wpisując dane w dowód wypłaty oryginał automatycznie ukazują się dane w kopii. Dokument przygotowany do edycji i wydruku.

pobierz Dowód wypłaty (kasa wypłaci) Pobierz teraz
Dowód wpłaty (kasa przyjmnie)

Dowód wpłaty (kasa przyjmnie)

Dowód wpłaty jest zapisany w formacie xls. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Excel. Dowód wpłaty zawiera kopie i oryginał. Wpisując dane w dowód wpłaty oryginał automatycznie ukazują się dane w kopii. Dokument przygotowany do edycji i wydruku.

pobierz Dowód wpłaty (kasa przyjmnie) Pobierz teraz
Protokół likwidacji majątku trwałego (wyposażenia)

Protokół likwidacji majątku trwałego (wyposażenia)

Protokół likwidacji majątku trwałego sporządzony jest w tabeli zawiera:
- Szczegółowe określenia
- Pozycja ewidencji
- Sposób likwidacji
- Sposób zagospodarowania odpadów
Protokół zapisany jest w formacie doc. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Protokół likwidacji majątku trwałego (wyposażenia) Pobierz teraz
Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego

Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego

Dokument wystawiany jest przez jednostkę przekazującą sprzęt. Pismo należy złożyć w czterech egzemplarzach do sekcji Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku.

Pismo jest zapisane w formacie doc., dokument należny otworzyć za pomocą programu Word. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. Druk zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego Pobierz teraz
Faktura VAT (z nowymi stawkami podatkowymi 23%,8%,5%)

Faktura VAT (z nowymi stawkami podatkowymi 23%,8%,5%)

Faktura VAT z nowymi stawkami podatkowymi (23%,8%,3%) w formie Excela.

Druk faktury automatycznie sumuje kwoty netto, VAT, brutto oraz towary. W dokumencie należy samodzielnie wpisać wysokość podatku.

Fakturę obowiązani są również wystawić podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, dokonujący czynności, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa innego niż Polska i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej (UE) lub podatku o podobnym charakterze (poza UE).
W przypadku sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie wystąpi obowiązek wystawienia faktury. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury – w terminie 7 dni od daty wykonania usługi lub dostawy towaru. Niesłuszny jest pogląd, w myśl którego zgodnie z Ordynacją podatkową rachunki należy wystawić na żądanie zgłoszone w ciągu trzech miesięcy - faktura to szczególny rodzaj rachunku, a przepisy jej dotyczące - są szczególne w stosunku do przepisów ogólnych Ordynacji podatkowej (uchylają ich stosowanie).

W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Nie dotyczy to jednak sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

Faktury należy wystawiać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia), z wyjątkiem:

faktur w wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu (3 egzemplarze);
faktur wewnętrznych (1 albo 2 egzemplarze).

pobierz Faktura VAT (z nowymi stawkami podatkowymi 23%,8%,5%) Pobierz teraz
Lista płac 2011

Lista płac 2011

Każda firma zatrudniająca pracowników powinna posiadać Lista płac 2011 dla swoich pracowników. Aktywny formularz wyliczający wynagrodzenie ułatwi pracę każdej osobie prowadzącej dział kadr - czy też właścicielowi firmy zajmującym się wynagrodzeniami pracowniczymi.

Formularz zapisany jest w postaci arkusza kalkulacyjnego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.

Po wypełnieniu arkusza należy go wydrukować i umieścić w dokumentach księgowych - wynagrodzenia pracowników.

pobierz Lista płac 2011 Pobierz teraz
Faktura zaliczkowa MP - 2011 Nowe stawki VAT

Faktura zaliczkowa MP - 2011 Nowe stawki VAT

Faktura zaliczkowa jest dokumentem księgowym. Zaliczka powstaje w sytuacji kiedy firma otrzyma należność w części lub całości za produkt lub usługi - powstaje zaliczka. W takiej sytuacji wystawiona zostaje faktura zaliczkowa, która nie może zostać utworzona później aniżeli siódmego dnia od czasu otrzymania zaliczki. Tego rodzaju faktura zaliczkowa stwierdza pobranie całości, lub części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Faktura zaliczkowa zawiera stawki VAT obowiązujące od 2011 roku!

pobierz Faktura zaliczkowa MP - 2011 Nowe stawki VAT Pobierz teraz
Rachunek sprzedaży - uproszczony

Rachunek sprzedaży - uproszczony

Każdą sprzedaż należy udokumentować. Jeżeli Twoja firma / działalność gospodarcza nie jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej - wystaw rachunek sprzedaży. Ten dokument księgowy zapisany jest jako plik tekstowy - gotowy od razu do wydrukowania i wypisywania ręcznego. Przed wydrukiem szablonu najlepiej wypełnić na komputerze dane firmy - sprzedawcy.

pobierz Rachunek sprzedaży - uproszczony Pobierz teraz
Zestawienie raportów dobowych za miesiąc - 23% VAT

Zestawienie raportów dobowych za miesiąc - 23% VAT

Zestawienie raportów dobowych za miesiąc przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy dokumentują sprzedaż na kasie fiskalnej. Formularz zawiera stawkę 23% VAT.

Formularz ma wbudowane funkcje sumujące wartości ze wszystkich raportów, jak również wyliczające kwotę VAT (po wprowadzeniu sprzedaży netto), kwotę brutto. Dodatkowo po wprowadzeniu korekt (w przypadku zwrotów towarów) - oblicza nowe wartości sprzedaży.

Formularz zapisany jest w postaci arkusza kalkulacyjnego (MS Excel, Calc) posiada wbudowane formuły ułatwiające pracę z arkuszem.

Formularz za dany miesiąc można przechowywać w wersji elektronicznej, jak również wydrukować i wpiąć do dokumentów księgowych.

pobierz Zestawienie raportów dobowych za miesiąc - 23% VAT Pobierz teraz
Bilans od 2016 roku - Wzór bilansu

Bilans od 2016 roku - Wzór bilansu

Wzór bilansu w excelu z formułami.
Bilans obowiązujący od 2016 roku.
Dokument należy indywidualnie przygotować do wydruku. Dokument może być dowolnie przygotowany do wydruku. Aktywa np na jednej stronie a pasywa na drugiej. Zmieniając rozmiar czcionki dopasowujemy dokument do własnych potrzeb prezentacji.

pobierz Bilans od 2016 roku - Wzór bilansu Pobierz teraz

Nie znalazłeś dokumentu ??

Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Zaproponuj dokument
Słowa kluczowe: faktura, faktura zaliczkowa, zestawienie raportów dobowych, jak fakturować, dla księgowej, warunki indywidualnego finansowania i kredytowania, raport miesięczny w excelu, faktury vat 23%, dokument do pobrania, Protokół likwidacji majątku trwałego (wyposażenia),

Pomysły na dokumenty od internautów:

2014-03-31wniosek o wydanie notatek z interwencji
© sms.rzeszow.pl Strona główna    Kontakt    Dodaj dokument    Zgłoś nadużcyie    Lista dokumentów    Regulamin    Reklamacje SMS