Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Język Angielski - testy

W tym dziale znajdziemy testy z języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania: podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Testy dotyczą nie tylko gramatyki języka ale również jego słownictwa. Zarówno maturzyści, gimnazjaliści jak i uczniowie szkoły podstawowej znajdą tutaj ciekawy dla siebie materiał.
Ćwiczenie z języka angielskiego, dla osób przygotowujących się do egzaminy dojrzałości z tego przedmiotu. Arkusz z ćwiczeniami zawiera cztery punkty z ćwiczeniami ze stosowania struktur leksykalno-gramatycznych z transformacjami otwartymi, za słowem kluczem, słowotwórstwem, i test luk tekstowych. Każdy z podpunktów zawiera od 5 do 8 podpunktów ze zdaniami do uzupełnienia. Arkusz zawiera klucz odpowiedzi.
Arkusz zawiera dziesięć obszernych ćwiczeń dotyczących materiału gramatycznego całego gimnazjum, tj, wszystkie czasy, tryby warunkowe, strona bierna, różnego rodzaju konstrukcje gramatyczne, czasowniki modalne, rodzajniki określone i nieokreślone i wiele innych ćwiczeń. Pobierz plik i sprawdź czy jesteś już wystarczająco przygotowany. Do ćwiczeń dodany jest również klucz odpowiedzi, który pomoże Ci porównać odpowiedzi. Powodzenia!
Dokument zawiera test gramatyczno - leksykalny z języka angielskiego na poziomie pre-intermediate. Test głównie przeznaczony jest dla osób, które przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Zadaniem tego krótkiego testu jest sprawdzenie dwóch elementarnych umiejętności: komunikacji językowej i rozumienie tekstu czytanego. Do dokumentu został dołączony klucz odpowiedzi dla weryfikacji własnych przemyśleń.
Dokument zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Rodzaje ćwiczeń jakie tutaj możemy znaleźć to parafrazowanie zdań, wielokrotny wybór, uzupełnianie luk. Test głównie przeznaczony jest dla osób, które przygotowują się do egzaminów z języka angielskiego. Do dokumentu został dołączony klucz odpowiedzi dla weryfikacji własnych przemyśleń.
Dokument zawiera plik ćwiczeń gramatyczno leksykalnych z języka angielskiego. W pliku znajdziemy ćwiczenia typu: uzupełnianie zdań, odpowiadanie na pytania, stopniowanie przymiotników. Do dokumentu został dołączony plik z odpowiedziami lub jak to wygląda w przypadku jednego z ćwiczeń, znajdziemy jedynie proponowane odpowiedzi gdyż odpowiedź autora może się różnić.
Dokument zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych w formie testu, których celem jest praktyczne zastosowanie czasu Present Simple (teraźniejszy prosty). Plik wymaga od osoby wykonującej ćwiczenie wiedzy na temat najważniejszych zasad zastosowań czasu, co w rezultacie wpływa bardzo efektywnie na jego praktyczne zastosowanie. Do arkusza został dołączony plik z odpowiedziami.
Maturzysta na poziomie podstawowym jest zobligowany znać pięć czasów gramatycznych występujących w języku angielskim tj. Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple lub Present Perfect.Arkusz ten zawiera zestaw ćwiczeń na czas Present Continuous(teraźniejszy ciągły. W dokumencie znajdziemy ćwiczenia tj. wybór alternatywy, uzupełnianie pustych luk, wyszukiwanie i poprawianie błędów, tworzenie pytań i przeczeń i wiele innych.
Dokument zawiera test, który pomoże niejednemu gimnazjaliście sprawdzić niektóre z elementarnych umiejętności potrzebnych na egzaminie. Znajduje się tutaj ćwiczenie sprawdzające znajomość czasów języka angielskiego, stopniowanie przymiotników. Znajdziemy tutaj również ćwiczenie przygotowane pod jedną z najtrudniejszych funkcji sprawdzanych na egzaminie gimnazjalnym, czyli komunikacji językowej. Ćwiczenie polega na odpowiedzeniu na wszelakiego rodzaju pytania z różnych dziedzin życia. Do pliku został dołączony klucz z odpowiedziami.
Dokument zawiera plik ćwiczeń gramatyczno leksykalnych z języka angielskiego na poziomie gimnazjalnym. Do dokumentu został dołączony plik z odpowiedziami dla weryfikacji własnych odpowiedzi. Test zawiera ćwiczenia za tryby warunkowe, stopniowanie przymiotników i poprawne użycie form czasownika w postaci gerund lub infinitive.
Dokument zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Zakres gramatyczny ćwiczeń jakie tutaj możemy znaleźć obejmuje: stopniowanie przymiotników, uzupełnianie luk za pomocą odpowiedniej formy danego czasu, tryby warunkowe, mowa zależna i słowotwórstwo. Test głównie przeznaczony jest dla osób, które przygotowują się do egzaminów z języka angielskiego. Do dokumentu został dołączony klucz odpowiedzi dla weryfikacji własnych przemyśleń.
Dokument zawiera ćwiczenia gramatyczno-leksykalne z języka angielskiego Każdy gimnazjalista zdaje sobie sprawę z tego, że trzeci rok jego nauki kończy się egzaminem gimnazjalnym z język nowożytnego. Najczęściej jest to język angielski. Dltaegoteż, wychodzimy na przeciw nowym wyzwaniom i przygotowaliśmy specjalnie dla tego poziomu test sprawdzających ich wiadomości z określonego materiału, a mianowicie: czasy gramatyczne, zaimki, przyimki, struktury gramatyczne i wiele innych form. DO ćwiczeń został dołączony klucz dla sprawdzenia samego siebie.
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego do szkół gimnazjalnych wszedł podział na grupy zaawansowania. W zależności od umiejętności ucznia, taka osoba uczy się według swoich posiadanych umiejętności. Dokument zawiera test, który z pewnością ukierunkuje niejedną osobę to podjęcia pewnych kroków i zdecydować co już umiem, a czego muszę się jeszcze nauczyć. Do dokumentu został dołączony klucz z odpowiedziami dla ułatwienia wykonywanych ćwiczeń.
Gramatyka języka angielskiego może przysporzyć wiele problemów, dlategoteż został opracowany test sprawdzający podstawy języka angielskiego, tak aby już samym początku nauki zweryfikować swoje umiejętności i ewentualnie podszkolić się w określonych obszarach gramatyki angielskiej. W dokumencie znajdziemy ćwiczenia tj; wielokrotny wybór, poprawianie błędów, uzupełnianie pustych luk, odpowiadanie na pytania i wiele innych. Do dokumentu został dołączony plik z odpowiedziami.
Dokument zawiera ćwiczenia na poziomie podstawowym z języka angielskiego. Ćwiczenia te są celowo dobrane w taki sposób, aby sprawdzić umiejętności jakimi operuje przeciętny gimnazjalisty. Wg. nowej podstawy programowej, należy dzielić uczniów na grupy zaawansowanie. Test, który zamierzają Państwo pobrać z pewnością przybliży wiedzę na temat umiejętności uczniów. Dokument posiada również klucz z odpowiedziami do ćwiczeń.
Dokument zawiera test gramatyczno - leksykalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym (elementary). Test głównie przeznaczony jest dla osób, które zaczęły już swoją przygodę z ję Zadaniem tego krótkiego testu jest sprawdzenie dwóch elementarnych umiejętności: komunikacji językowej i rozumienie tekstu czytanego. Do dokumentu został dołączony klucz odpowiedzi dla weryfikacji własnych przemyśleń.
Dokument zawiera plik ćwiczeń gramatyczno leksykalnych z języka angielskiego w formie testu. W pliku znajdziemy szereg ćwiczeń, które sprawdzają umiejętności na poziomie średniozaawansowanym. Ćwiczenia dotyczą konstrukcji gramatycznych, następstwa czasów, parafrazy, mowa zależna jak również strona bierna. Do dokumentu został dołączony plik z odpowiedziami dla weryfikacji własnych odpowiedzi.
Dokument zawiera test, który pomoże niejednemu sprawdzić niektóre z elementarnych i zaawansowanych umiejętności potrzebnych w nauce języka. Znajdziemy tutaj również ćwiczenie przygotowane pod jedną z najtrudniejszych funkcji sprawdzanych na egzaminie maturalnym czym są transformacje zdań.Do pliku został dołączony klucz z odpowiedziami.
Dokument zawiera test gramatyczno - leksykalny z języka angielskiego na poziomie pre-intermediate. Test głównie przeznaczony jest dla osób, które przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Zadaniem tego krótkiego testu jest sprawdzenie dwóch elementarnych umiejętności: posługiwania się gramatyką angielską jak i znajomością słownictwa. Do dokumentu został dołączony klucz odpowiedzi dla weryfikacji własnych przemyśleń.
Dokument zawiera zbiór ćwiczeń gramatyczno leksykalnych z języka angielskiego. W pliku znajdziemy ćwiczenia typu: uzupełnianie zdań, odpowiadanie na pytania, stopniowanie przymiotników. Do dokumentu został dołączony plik z odpowiedziami dla weryfikacji własnych odpowiedzi i jeśli zachodzi taka potrzeba - zastanowić się nad błędnymi odpowiedziami.
Dokument zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych z języka angielskiego na poziomie maturalnym. Zakres gramatyczny ćwiczeń jakie tutaj możemy znaleźć obejmuje: stopniowanie przymiotników, czasy języka angielskiego, stronę bierną, transformacje zdań (parafrazy) i wiele innych. Test głównie przeznaczony jest dla osób, które przygotowują się do matury z języka angielskiego. Do dokumentu został dołączony klucz odpowiedzi dla weryfikacji własnych przemyśleń.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.