Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Rolnictwo, KRUS

Wszelki wzory pism, wniosków, oświadczeń i formularzy związanych z prowadzeniem działalności rolnej. Jeżeli jesteś rolnikiem, hodowcą czy gospodarzem i potrzebujesz się zwrócić do jakiegoś urzędu ze sprawą związaną z Twoją działalnością tu znajdziesz pomoc. Wzory do pełnej edycji.
Wniosek o zasiłek chorobowy dokument należy złożyć w Krusie. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydrukowania.
Wniosek o przyznanie płatności na zalesienie gruntów rolnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydryku.
Wniosek o przyznanie renty strukturalnej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o przyznanie płatności rolno środowiskowej. Dokument zapisany w pliku PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie spełnienia standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie. Dokument sporządzony w programie PDF gotowy do wydruku.
Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o prowadzeniu działalności rolniczej przed złożeniem wniosku o pomoc. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Oświadczenie wnioskodawcy/małżonka o nieprowadzeniu działalności rolniczej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Oświadczenie wnioskodawcy o podjęciu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Dokument zapisany w programie Excel gotowy do uzupełnienia i wydruku.
Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie. Dokument zapisany w formacie PDF gtowy do wydruku.
Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie. Dokument zapisany w formacie PDF gtowy do wydruku.
Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie. Dokument zapisany w formacie PDF gtowy do wydruku.
Wniosek o przyznanie zapomogi do uprawy rzepaku. Dokument sporządzony w formacie PDF gotowy do wydruku i edycji.
Wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych:
1) jednolitej płatności obszarowej
2) płatności uzupełniającej do powierzchni:
a) grupy upraw podstawowych,
b) uprawy chmielu;
3) płatności do upraw roślin energetycznych
Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Powiadomienie o zamiarze ubiegania się o pomoc finansową z tytułu dostarczania pomidorów do przetwórstwa . Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Informacja o tygodniu rozpoczęcia dostaw pomidorów do przetwórstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu dostarczenia pomidorów przetwórstwa w roku gospodarczym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych". Dokument zapisany w programie Excel gotowy do wydruku i edycji.
Wniosek płatności przekazania gospodarstwa:
-przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego
- przyznanie płatności bezpośredniej lub płatności uzupełniającej w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania
- przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku przeniesienia posiadania wszystkich działek rolnych lub ich części położonych na obszarach niekorzystnych warunkach gospodarowania
- przeniesienie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnym warunkach gospodarowania w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania
Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o wypłatę:
- jednolitej płatności obszarowej
- płatność uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu
- płatność uzupełniającej do powierzchni grupy upraw podstawowych
- płatność uzupełniające do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trawach użytkach zielonych (płatności zwierzęce)
- płatności do upraw roślin energetycznych
- płatności cukrowej
- pomoc finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Wniosek zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o uwzględnienie okresów, w których wnioskodawca nie prowadzi gospodarstwa. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o pomoc finansową należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek należy złożyć w KRUS. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o przyznanie emerytury (renty) za gospodarstwo przekazane przed 1 stycznia 1978 roku. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek należy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Dokument należy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wniosek zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową. Dokument należy złożyć w KRUS -ie. Wniosek zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Dokument należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Księga w formacie PDF gotowa do wydruku.
Dokument należy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w oddziale Placówka Terenowa. Zgłoszenie zapisane w formacie PDF gotowe do wydruku.
W-1/01 Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarczych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Borykasz się z problemami finansowymi , opłacasz KRUS i martwisz się ,że nie dasz rady opłacić kolejnej składki ? Złóż wniosek o rozłożenie składki na raty w dogodnym dla Ciebie terminie spłat. Podajemy właśnie przykład takiego wniosku.

Dokument napisany w formacie .doc gotowy do wydruku jak i do edycji w programach z pakietu MS Office lub Open Office.
Borykasz się z problemami finansowymi , opłacasz KRUS i martwisz się ,że nie dasz rady opłacić kolejnej składki ? Złóż wniosek o rozłożenie składki na raty w dogodnym dla Ciebie terminie spłat. Podajemy właśnie przykład takiego wniosku.

Dokument napisany w formacie .doc gotowy do wydruku jak i do edycji w programach z pakietu MS Office lub Open Office.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Pomysły na dokumenty od internautów:

2015-05-01
Wniosek o umorzenie zaległych składek krus
2014-01-03
wniosek o rezygnacje z ubezpieczenia KRUS wraz z wyplata nadpłaconych skladek
2014-01-03
rezygnacja z ubezpieczenia krus ,wraz z wyplata nadpłaconych skladek
2013-09-28
wniosek o zwrot kosztów pobytu w sanatorium
2011-12-21
wniosek do KRUS-u o umorzenie składki lub rozłożenie na raty
2011-11-24
Wniosek o rezygnację i wystąpienie z krus. Wraz z wypłatą zgromadzonych środków
2011-08-09
wniosek do sanatorium z KRUS
2011-07-26
wniosek do KRUS-u o umorzenie składki lub rozłożenie na raty.
2011-06-28
wniosek o rozłożenie płatności krus na raty
2011-02-01
wniosek do sanatorium z krus