Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Daj nam:

Księgowe - druki

Pełnomocnictwa

Student

Telefon, Internet, Telewizja

Wnioski do spółdzielni

Ciąża a praca

CV i Listy motywacyjne

Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP

Pisma grzecznościowe

Policja - wnioski i pisma

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo spółek handlowych

Przy budowie

Referencje

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

W pracy

W urzędzie

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )

Zakresy Czynności Pracowników

Dokumenty do Banku

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Sądowy - KRS

Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

Księgi Wieczyste

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

Nieruchomości

NIP

Ochrona środowiska

Oferty handlowe

Podatek akcyzowy

Rejestr zastawów

Rolnictwo, KRUS

Różne

Różne umowy

Samochód

Samorząd

Sanepid

Sprawozdawczość Budżetowa

Ubezpieczenia

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Urząd Celny

Urząd Pracy

Urząd Skarbowy - prośby

Urząd Skarbowy - różne pisma

Urząd Skarbowy - wnioski

Urząd Skarbowy-informacje

Urząd Stanu Cywilnego

Weksle

Wnioski sądowe

Wydział komunikacji

Zamówienia, reklamacje

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy

Deklaracje podatkowe VAT, PIT

Deklaracje VAT w UE

Formularze sądowe

Formularze Unijne

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Horoskopy

Hotele

Import i eksport

IPN - wzór oświadczenia

Język Angielski - gramatyka

Język Angielski - słownictwo

Język Angielski - testy

PIT 2008

PITy - rozliczenia za 2007 r

Regulaminy

Windykacja - sąd

Wskaźniki finansowe

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - umowy

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

Lista dokumentów Poradniki Zaproponuj dokument
Statystyki:
Ilość dokumentów
2621
Ostatnia aktualizacja
2016-06-10
Newsletter:
Zapisz sie na bezpłatny newsletter o nowościach w naszym serwisie.

Rolnictwo, KRUS

Wszelki wzory pism, wniosków, oświadczeń i formularzy związanych z prowadzeniem działalności rolnej. Jeżeli jesteś rolnikiem, hodowcą czy gospodarzem i potrzebujesz się zwrócić do jakiegoś urzędu ze sprawą związaną z Twoją działalnością tu znajdziesz pomoc. Wzory do pełnej edycji.
Wniosek o zasiłek chorobowy dokument należy złożyć w Krusie. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydrukowania.
Wniosek o przyznanie płatności na zalesienie gruntów rolnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydryku.
Wniosek o przyznanie renty strukturalnej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o przyznanie płatności rolno środowiskowej. Dokument zapisany w pliku PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie spełnienia standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie. Dokument sporządzony w programie PDF gotowy do wydruku.
Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o prowadzeniu działalności rolniczej przed złożeniem wniosku o pomoc. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Oświadczenie wnioskodawcy/małżonka o nieprowadzeniu działalności rolniczej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Oświadczenie wnioskodawcy o podjęciu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Dokument zapisany w programie Excel gotowy do uzupełnienia i wydruku.
Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie. Dokument zapisany w formacie PDF gtowy do wydruku.
Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie. Dokument zapisany w formacie PDF gtowy do wydruku.
Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie. Dokument zapisany w formacie PDF gtowy do wydruku.
Wniosek o przyznanie zapomogi do uprawy rzepaku. Dokument sporządzony w formacie PDF gotowy do wydruku i edycji.
Wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych:
1) jednolitej płatności obszarowej
2) płatności uzupełniającej do powierzchni:
a) grupy upraw podstawowych,
b) uprawy chmielu;
3) płatności do upraw roślin energetycznych
Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Powiadomienie o zamiarze ubiegania się o pomoc finansową z tytułu dostarczania pomidorów do przetwórstwa . Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Informacja o tygodniu rozpoczęcia dostaw pomidorów do przetwórstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu dostarczenia pomidorów przetwórstwa w roku gospodarczym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych". Dokument zapisany w programie Excel gotowy do wydruku i edycji.
Wniosek płatności przekazania gospodarstwa:
-przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego
- przyznanie płatności bezpośredniej lub płatności uzupełniającej w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania
- przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku przeniesienia posiadania wszystkich działek rolnych lub ich części położonych na obszarach niekorzystnych warunkach gospodarowania
- przeniesienie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnym warunkach gospodarowania w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania
Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o wypłatę:
- jednolitej płatności obszarowej
- płatność uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu
- płatność uzupełniającej do powierzchni grupy upraw podstawowych
- płatność uzupełniające do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trawach użytkach zielonych (płatności zwierzęce)
- płatności do upraw roślin energetycznych
- płatności cukrowej
- pomoc finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Wniosek zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o uwzględnienie okresów, w których wnioskodawca nie prowadzi gospodarstwa. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o pomoc finansową należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek należy złożyć w KRUS. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o przyznanie emerytury (renty) za gospodarstwo przekazane przed 1 stycznia 1978 roku. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek należy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Dokument należy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wniosek zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową. Dokument należy złożyć w KRUS -ie. Wniosek zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Dokument należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Księga w formacie PDF gotowa do wydruku.
Dokument należy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w oddziale Placówka Terenowa. Zgłoszenie zapisane w formacie PDF gotowe do wydruku.
W-1/01 Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarczych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Borykasz się z problemami finansowymi , opłacasz KRUS i martwisz się ,że nie dasz rady opłacić kolejnej składki ? Złóż wniosek o rozłożenie składki na raty w dogodnym dla Ciebie terminie spłat. Podajemy właśnie przykład takiego wniosku.

Dokument napisany w formacie .doc gotowy do wydruku jak i do edycji w programach z pakietu MS Office lub Open Office.
Borykasz się z problemami finansowymi , opłacasz KRUS i martwisz się ,że nie dasz rady opłacić kolejnej składki ? Złóż wniosek o rozłożenie składki na raty w dogodnym dla Ciebie terminie spłat. Podajemy właśnie przykład takiego wniosku.

Dokument napisany w formacie .doc gotowy do wydruku jak i do edycji w programach z pakietu MS Office lub Open Office.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Pomysły na dokumenty od internautów:

2015-05-01
Wniosek o umorzenie zaległych składek krus
2014-01-03
wniosek o rezygnacje z ubezpieczenia KRUS wraz z wyplata nadpłaconych skladek
2014-01-03
rezygnacja z ubezpieczenia krus ,wraz z wyplata nadpłaconych skladek
2013-09-28
wniosek o zwrot kosztów pobytu w sanatorium
2011-12-21
wniosek do KRUS-u o umorzenie składki lub rozłożenie na raty
2011-11-24
Wniosek o rezygnację i wystąpienie z krus. Wraz z wypłatą zgromadzonych środków
2011-08-09
wniosek do sanatorium z KRUS
2011-07-26
wniosek do KRUS-u o umorzenie składki lub rozłożenie na raty.
2011-06-28
wniosek o rozłożenie płatności krus na raty
2011-02-01
wniosek do sanatorium z krus