Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Umowy budowlane

Umowa to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. W tym dziale znajdują się m.in. wzory umów określających prawa i obowiązki istniejące między wykonawca robót budowlanych a ich zleceniodawcą. W kategorii umowy budowlane znajdują się miedzy innymi takie dokumenty jak:
  • Umowa o roboty budowlane
  • Umowa o wybudowane i przeniesienie własności domu jednorodzinnego
  • Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego
Umowa o roboty budowlane.
Dokument Word do edycji.

Umowa w oparciu, której Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania Zamawiającemu obiektu wykonanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją projektową. Umowa opisuje wszystkie szczegóły dotyczące zobowiązań obu stron.
Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego.
Dokument Word do edycji.


Umowa w oparciu, której Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania Zamawiającemu domku jednorodzinnego wykonanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją projektową. Umowa opisuje wszystkie szczegóły dotyczące zobowiązań obu stron.
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Umowa o sprawowanie funkcji kierownika budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego. Umowa w oparciu, której Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania Zamawiającemu obiektu wykonanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją projektową w celu sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych. Umowa opisuje wszystkie szczegóły dotyczące zobowiązań obu stron. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Umowa na wykonanie prac elektrycznych może być przeznaczona zarówno dla osób indywidualnych - np. budujących dom i jest potrzeba wykonania sieci energetycznej oraz przyłączy, jak również dla przedsiębiorstw oraz instytucji.

Umowa zapisana jest jako dokument tekstowy. Może stanowić gotową umowę jak również być wzorem do sporządzenia własnej umowy.
Dokument przeznaczony jest zarówno dla osób indywidualnych jak również firm oraz instytucji, które chcą by ocieplono im budynek.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.