Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-04
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Znajdź dokument


Daj nam:
Księgowe - druki Pełnomocnictwa Student Telefon, Internet, Telewizja Wnioski do spółdzielni Ciąża a praca CV i Listy motywacyjne Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP Pisma grzecznościowe Policja - wnioski i pisma Pomoc Społeczna Pozwy sądowe Prawo pracy Prawo spółek handlowych Przy budowie Referencje Ślub - Wesele jak nie przepłacać Umowy zlecenia Umowy związane z pracą Umowy związane ze świadczeniem usług W pracy W urzędzie Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU ) Zakresy Czynności Pracowników Dokumenty do Banku Krajowy Rejestr Karny Krajowy Rejestr Sądowy - KRS Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI Księgi Wieczyste Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia Nieruchomości NIP Ochrona środowiska Oferty handlowe Podatek akcyzowy Rejestr zastawów Rolnictwo, KRUS Różne Różne umowy Samochód Samorząd Sanepid Sprawozdawczość Budżetowa Ubezpieczenia Umowy budowlane Umowy dzierżawy Umowy informatyczne Umowy licencyjne Umowy najmu/sprzedaży Umowy spedycji i składu Umowy spółek Umowy użyczenia Urząd Celny Urząd Pracy Urząd Skarbowy - prośby Urząd Skarbowy - różne pisma Urząd Skarbowy - wnioski Urząd Skarbowy-informacje Urząd Stanu Cywilnego Weksle Wnioski sądowe Wydział komunikacji Zamówienia, reklamacje ZUS - wnioski i formularze Zwrot akcyzy Deklaracje podatkowe VAT, PIT Deklaracje VAT w UE Formularze sądowe Formularze Unijne GUS - Główny Urząd Statystyczny Horoskopy Hotele Import i eksport IPN - wzór oświadczenia Język Angielski - gramatyka Język Angielski - słownictwo Język Angielski - testy PIT 2008 PITy - rozliczenia za 2007 r Regulaminy Windykacja - sąd Wskaźniki finansowe ZPORR - sprawozdania ZPORR - umowy ZPORR - wnioski ZUS - poradniki Lista dokumentów Poradniki Zaproponuj dokument
Statystyki: Ilość dokumentów: 2623
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04
Najczęściej pobierane: Najczęściej szukane: Przydatne linki: Produkty finansowe: Newsletter
Zapisz sie na bezpłatny newsletter o nowościach w naszym serwisie.
Twój e-mail:

Valid XHTML 1.0 Transitional

Urząd Skarbowy - różne pisma

Urząd skarbowy jest to państwowa jednostka budżetowa obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej. Prośby, skargi, upoważnienia, odpowiedzi i wiele innych, które są przydatne w kontaktach z US.
Wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.).
Wniosek do uzupełnienia.

pobierz Wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego Pobierz teraz
Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.

pobierz Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej Pobierz teraz
Odpowiedź na upomnienie

Odpowiedź na upomnienie

Odpowiedz na upomnienie.
Dokument Word do edycji.

Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona.

pobierz Odpowiedź na upomnienie Pobierz teraz
Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji.
Dokument Word do edycji.

Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej.

pobierz Odwołanie od decyzji Pobierz teraz
Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych.

pobierz Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych Pobierz teraz
Prośba o obniżenie karty podatkowej

Prośba o obniżenie karty podatkowej

Prośba o obniżenie karty podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie.

pobierz Prośba o obniżenie karty podatkowej Pobierz teraz
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia.

pobierz Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami Pobierz teraz
Skarga na czynności poborcy

Skarga na czynności poborcy

Skarga na czynności poborcy
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia.

pobierz Skarga na czynności poborcy Pobierz teraz
Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

pobierz Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie Pobierz teraz
Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Dokument Word do edycji.

Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

pobierz Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu Pobierz teraz
Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia

pobierz Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego Pobierz teraz
Zawiadomienie o  dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie.

pobierz Zawiadomienie o  dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych Pobierz teraz
Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce.

pobierz Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych Pobierz teraz
Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej.

pobierz Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych Pobierz teraz
Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

pobierz Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową Pobierz teraz
Żądanie wydania postanowienia

Żądanie wydania postanowienia

Żądanie wydania postanowienia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone.

pobierz Żądanie wydania postanowienia Pobierz teraz
Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia.

pobierz Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy Pobierz teraz
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia.

pobierz Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Pobierz teraz
Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
prawa podatkowego w wymienionej sprawie.

pobierz Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych Pobierz teraz
Żądanie wyłączenia spod egzekucji

Żądanie wyłączenia spod egzekucji

Żądanie wyłączenia spod egzekucji.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie.

pobierz Żądanie wyłączenia spod egzekucji Pobierz teraz
TYT - 1

TYT - 1

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

pobierz TYT - 1 Pobierz teraz
TYT - 2

TYT - 2

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

pobierz TYT - 2 Pobierz teraz
TYT - 3 oraz TYT - 3A

TYT - 3 oraz TYT - 3A

Wzór tytułów wykonawczych - wersja do wypełnienia na komputerze.

pobierz TYT - 3 oraz TYT - 3A Pobierz teraz
Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej

Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej

Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej jest zapisana w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Zawiadomienie zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej jest do pobrania online

pobierz Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej Pobierz teraz
Zawiadomienie serwisu o miejscu instalacji kasy rejestracyjnej

Zawiadomienie serwisu o miejscu instalacji kasy rejestracyjnej

Dokument należy złożyć w urzędzie skarbowym. Zawiadomienie serwisu o miejscu instalacji kasy rejestracyjnej jest zapisane w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Zawiadomienie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do wydruku. Zawiadomienie serwisu o miejscu instalacji kasy rejestracyjnej jest do pobrania online.

pobierz Zawiadomienie serwisu o miejscu instalacji kasy rejestracyjnej Pobierz teraz
Zgłoszenie serwisu i serwisantów

Zgłoszenie serwisu i serwisantów

Zgłoszenie serwisu i serwisantów jest zapisane w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do wydruku. Dokument przeznaczony dla serwisu i serwisantów kas fiskalnych. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Skarbowym. Zgłoszenie serwisu i serwisantów jest do pobrania online.

pobierz Zgłoszenie serwisu i serwisantów Pobierz teraz

Nie znalazłeś dokumentu ??

Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Zaproponuj dokument
Słowa kluczowe: odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów, dokument online, i serwisantów, akc - u, odpowiedź na upomnienie, dokument do pobrania, tyt2, dokumenty online do pobrania, dokument online, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela,

Pomysły na dokumenty od internautów:

2014-02-04prośba do naczelnika o rozliczanie się osobno małżonków,jeśli póżno zostało doręczenie podania
2012-04-06wzor na korekte rozliczenia
2012-02-22Rezygnacja z najmu z dniem 31-12-2011 - pismo
2012-01-26zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego
2011-06-27informacja do urzędu skarbowego o rezygnacji z umowy najmu
2011-03-31list do US w sprawie przesłania do podatnika (spółki sp.z o.o) folmularzy podatkowych VAT.
2011-01-11skarga na czynności innego podatnika łamiącego przepisy podatkowe poprzez prowadzenie nielegalnej działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników na 'czarno'
© sms.rzeszow.pl Strona główna    Kontakt    Dodaj dokument    Zgłoś nadużcyie    Lista dokumentów    Regulamin    Reklamacje SMS