Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

W pracy

W dziale w pracy znajdują się dokumenty wykorzystywane pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W kategorii znajdują się między innymi dokumenty:
  • Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy
  • Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia
  • Upoważnienie do wystawiania faktur VAT
  • Zaświadczenie o zarobkach
Informacja o nowym przedstawicielu firmy.
Dokument Word do edycji.

Informacja o zmianie przedstawiciela firmy. Termin spotkania z nowym przedstawicielem.
Wzór dokumentu z informacją o anulowaniu pełnomocnictwa pracownikowi z powodu rozwiązania umowy o pracę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wzór dokumentu z informacją dla pracowników firmy o problemach finansowych firmy oraz niewypłaceniu 13stej pensji.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wzór pisma skierowanego do osoby fizycznej z informacją, że została zatrudniona na danym stanowisku pracy. W piśmie znajdują się informacje dotyczące zajmowanego stanowiska, okresu zatrudnienia oraz wynagrodzenia.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Informacja o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji etatów w firmie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Dokument dla firm. W piśmie znajduje się podziękowanie w związku z chęcią podjęcia pracy przez osobę, której to pismo dotyczy oraz odmowa ze względu na brak stanowiska na jakim ta osoba chciałaby pracować.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Dokument dla firmy.

Jest to wzór odpowiedzi do osoby ubiegającej się o dane stanowisko pracy z informacją, że dane stanowisko już zostało zajęte.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Przykładowa odpowiedź na skargę, która przyszła do firmy z powodu niewłaściwego zachowania personelu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wzór pisma, które informuje o odrzuceniu prośby o podwyżkę dla pracownika.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wzór ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników na wolne stanowisko w firmie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wzór ostatniego ostrzeżenia pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę z w/w pracownikiem.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wzór oświadczenia składanego przez pracownika o niepodejmowaniu działań w trakcie zatrudnienia oraz przez określony w dokumencie okres po rozwiązaniu umowy, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na wizerunek firmy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Pismo z podziękowaniami dla kandydata, który wziął udział w teście na stanowisko pracy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wzór pisma do osoby ubiegającej się o stanowisko pracy w firmie z informacją o tym, iż ze względu na brak doświadczenia nie ma możliwości zatrudnienia.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Jest to dokument mający na celu powitania nowego pracownika w firmie oraz poinformowania go o kursach i szkoleniach jakie może odbyć w celu poszerzenia swoich kompetencji.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wzór pisma z prośbą od zarządu firmy do pracowników, aby poinformowali o terminach w jakich zamierzają udać się na urlop wypoczynkowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Prośba do pracodawcy o udzielenie urlopu macierzyńskiego ze względu na zalecenia lekarskie.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Pismo z informacją o przyjęciu przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wzór pisma z informacją do pracownika o awansie oraz składanymi gratulacjami przez zarząd firmy z tego powodu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Zezwolenie podpisane przez pracownika na ujawnienie danych dotyczących jego osoby na wniosek innego podmiotu gospodarczego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Zawiadomienie jakie należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w przypadku zatrudnienia pracownika, który wcześniej był zgłoszony w w/w urzędzie jako osoba bezrobotna.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wzór zaproszenia kandydata na wolne stanowisko pracy do udziału w teście, który jest kolejnym etapem procesu rekrutacyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wzór upomnienia pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na stanowisku pracy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Dokumenty w którym kierownik budowy oświadcza o przyjęciu obowiązków budowy. Dokument sporządzony w formacie Word gotowy do edycji i wydruku.
Przykładowe podanie o prace. Dokument zapisany w programie Word gotowe do edycji i wydruku.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Oświadczenie rodzica o korzystaniu z uprawnień. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku
Oświadczenie pracodawcy o kosztach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku i edycji.
Wniosek pracodawcy o dokonanie refundacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Upoważnienie do wystawiania faktur VAT. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Upoważnienie do wystawiania faktur VAT. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Zaświadczenie o zarobkach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Zmiana obowiązków pracownika. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Oświadczenie o upomnienie,przyznanie nagany lub kary pieniężnej Dokument przeznaczony dla pracodawcy, zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dokument zapisany w formacie PDF. Dokument instruktaż stanowiskowy. Kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy należy otworzyć w programie Adobe Acrobat. Dokument zawiera dwie strony A4 przygotowany do wydruku.
Karta wypadku dla osób nie zatrudnionych na umowę o prace. Dokument zapisany w formacie doc. Kartę należy otworzyć w programie Word. Dokument przygotowany do wydruku i edycji, zawiera dwie strony A4. Karta do pobrania online.
Karta obiegowa dokument informujący o zmianie zatrudnienia komórek zakładu. Karta zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Karta zawiera jedną stronę A4, przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Opinia o pracowniku w języku angielskim, należy wypełnić tylko puste pola. (References). Dokument zapisany w formacie doc. Opinie o pracowniku należy otworzyć w programie Word. Dokument przygotowany do wydruku i edycji, zawiera jedną stronę A4.
Druk na godziny nadliczbowe dokument zapisany w formacie xls. Dokument należy otworzyć w programie Excel. Dokument zawiera arkusz godzin nadliczbowych i instrukcje wypełnienia. Druk z godzinami nadliczbowymi jest przygotowany do wypełnienia i edycji. Dokument do pobrania online.
Wniosek o zorganizowanie przygotowania zawodowego dla osób bezrobotnych do wykonywania zawodu u pracodawcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Wniosek o wyrażenie zgody na przejazd w podróży samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Karta informacyjna zawiera siedem stron A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki.
Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia jest do pobrania online.
Wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.
Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu jest zapisany w formacie doc. Dokument zapisany w programie Word. Deklaracja zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu jest do pobrania online.
Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o sfinansowanie kosztów egzamin jest do pobrania online.
Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu studiów podyplomowych jest za pomocą programu zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzy za pomocą programu Word. Deklaracja zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu studiów podyplomowych jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Deklaracja zwiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Wniosek o skierowanie na szkolenie organizowanie przez PUP. indywidualne jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne jest przygotowany do pobrania online.
Zgłoszenie oferty pracy lub wolnego miejsca zatrudnienia jest zapisane w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Zgłoszenie oferty pracy lub wolnego miejsca zatrudnienia jest przygotowanie do edycji i wydruku.
Wytyczne do przygotowania biznes planu
Przykładowy biznes plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Biznes plan zawiera:
- Informacje ogólne (dane wnioskodawcy,charakterystyka działalności przedsiębiorstwa, dodatkowe informacje i referencje)
- Plan Marketingowy (produkt/usługa, Analiza Swot planowanego przedsięwzięcia, rynek, konkurencja na rynku, dystrybucja i promocja, cena, prognozy sprzedaży, przychody)
- Zatrudnienie i Personel (personel wnioskodawcy, kadra kierownicza)
- Planowana Inwestycja (opis planowanej inwestycji, aktualne zdolności wytwórcze, informacja o planowanej inwestycji)
- Sytuacja ekonomiczno-finansowa (uproszczony bilans, rachunek zysków i strat)
Biznes plan jest zapisany w formacie doc., należy go otworzyć za pomocą programu Word. Biznes plan zawiera dziesięć stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.
Wzór podania o przyjęcie do służby w Policji dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Wniosek składany jest przez pracownika do zakładu pracy do działu Spraw Socjalnych. Wniosek o dofinansowanie wczasów lub o wczasy "pod gruszą" jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dofinansowanie wczasów lub o wczasy "pod gruszą" jest do pobrania online.
Karta zwolnienia z pracy. Kartę wystawia pracodawca na wniosek pracownika o udzielenie zwolnienia z pracy.Karta zawiera jedną stronę A4 jest zapisana w formacie doc. Dokument przeznaczony do edycji i wydruku. Kartę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument do pobrania online.
Pismo pracodawcy w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego pracownikowi młodocianemu jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pismo zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Dokument jest zapisany w programie Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy jest do pobrania online.
Dokument inwentaryzacja kasy fiskalnej z zestawieniem wpłaconej gotówki. Dokument jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Inwentaryzacja kasy fiskalnej zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. Dokument przydatny podczas rozliczeń kasy fiskalnej.
Wzór dokumentu zezwalający na wywóz z zakładu pracy materiałów ( towarów, przedmiotów). Dokument stworzony w postaci tabelki zapisany w formacie doc. Przepustkę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Przepustka materiałowa jest do pobrania online.
Kwestionariusz osobowy pracownika niepełnosprawnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Kwestionariusz zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Kwestionariusz osobowy pracownika niepełnosprawnego jest do pobrania online.
Dokument w którym wpisuje się codziennie utargi z raportów dobowych z kasy fiskalnej. Na koniec miesiąca dołącza się do zestawienia z kasy fiskalnej. Zestawienie raportów sumuje kwoty zawarte w dokumencie. Dokument zapisany w formacie xls należy go otworzyć za pomocą programu Excel. Zestawienie raportów jest do pobrania online.
Skarga na pracodawce z powodu nie przestrzega się przepisów prawa pracy w zakresie: czasu pracy i nie przeciwdziałania się mobbingowi. Dokument należy złożyć w Państwowej Inspekcji Pracy. Skarga na pracodawce zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument po pobraniu zostanie dostarczony na e-mail.
Jeżeli dzięki Tobie firma zaczęła osiągać większe przychody, zyskała nowych kontrahentów, czy też znalazłeś sposób na ograniczenie kosztów - możesz starać się o podwyżkę. Do tego posłuży Ci dokument - Podanie o podwyżkę.

Dokument zapisany jest w formie elektronicznej - dokument tekstowy. Otworzysz go za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Pamiętaj aby przed jego wydrukowaniem dokonać edycji na własne potrzeby.
Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zapomogę taką można otrzymać w przypadku bardzo złej sytuacji materialnej, lub w przypadku nagłej ciężkiej choroby która wymaga kosztownego leczenia. ZFŚS występuje w zakładach pracy które zatrudniają powyżej 25 osób , zapomoga przyznawana jest tylko w specjalnych i wyjątkowych sytuacjach.

Wniosek w formacie .doc gotowy do wydruku, lub do edycji w programach pakietu Ms Office lub Open Office.
rawo do dodatkowego urlopu przysługuje matce, która korzystała z urlopu macierzyńskiego oraz ojcu wychowującemu dziecko, który korzystał z urlopu macierzyńskiego.

Okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest okresem ochronnym dla pracownika. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Wysłałeś dokumenty do pracy w policji? Został wyznaczony termin rekrutacji ale Ty niestety nie możesz wziąć w nim udziału? Nie ma znaczenia co jest powodem: choroba, wyjazd, operacja, itp.. W takiej sytuacji najlepiej poinformować odpowiednią komendę, która organizuje rekrutację o składając pismo - rezygnacja z procesu rekrutacyjnego do służby w Policji

Wypełnione oraz podpisane pismo należy przesłać - najlepiej listem poleconym - do jednostki organizującej rekrutację.
Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 12 miesięcy, jako jego ojciec możesz otrzymać dodatkowy dwutygodniowy urlop ojcowski. Aby go uzyskać musisz złożyć pisemny Wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego u swojego pracodawcy.

Urlopu ojcowskiego nie można odstąpić matce dziecka. Dodatkowo urlop ten można wziąć równocześnie gdy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim.

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który w łatwy sposób można przygotować na własne potrzeby za pomocą aplikacji biurowych takich jak MS Office, LibreOffice czy też OpenOffice. Oczywiście istnieje możliwość aby od razu wydrukować wniosek, który następnie należy wypełnić ręcznie.

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy złożyć w dziale kadr lub też bezpośrednio u swojego przełożonego/kierownika/szefa.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Pomysły na dokumenty od internautów:

2011-10-26
podanie o zmianę stanowiska pracy
2011-03-30
Potrzebuję wzór legitymacj ipracowniczej (zwykły pracownik firmy, zdjęcie itp.) w sieci nigdzie nie moge znaleźć, czy może to być wydrukowane na sztywnym papierze podbiite pieczątkami firmowymi? Będzie taki "dokument" wystarczająco ważny do wykupienia bilety miesiecznego pracowniczego?