Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS. W kategorii znajdują się m.in. takie dokumenty jak: - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych - Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.
Dokument o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.
Wniosek o podanie numeru KRS. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.
Wzór wniosku o wydanie opisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.
Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego.Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.
Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.