Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Dokumenty do GUS - regon. Wnioski i załączniki wymagane w kontaktach z Głównym Urzędem Statystycznym.
RG 1
Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Wniosek należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym.
RG 2
Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Formularz zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Wniosek należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym.
Załącznik do wniosku RG 1
Załącznik do wniosku RG-1: wykonywana działalność.Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Wniosek należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym.
T-04 Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Wniosek należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym.
Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Wniosek należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym.
C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach, mostach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym.
Sprawozdanie o cenach producentów budowlanych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Wniosek należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym.
B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Wniosek należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym.
Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych zawiera objaśnienie jak należy wypełnić druk B-05. Dokument zapisany w formacie PDF. Sprawozdanie należy otwierać za pomocą programu Adobe Acrobat. Dokument zawiera sześć stron A4 przygotowany do wydruku. Wniosek należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.