Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-04
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Znajdź dokument


Daj nam:
Księgowe - druki Pełnomocnictwa Student Telefon, Internet, Telewizja Wnioski do spółdzielni Ciąża a praca CV i Listy motywacyjne Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP Pisma grzecznościowe Policja - wnioski i pisma Pomoc Społeczna Pozwy sądowe Prawo pracy Prawo spółek handlowych Przy budowie Referencje Ślub - Wesele jak nie przepłacać Umowy zlecenia Umowy związane z pracą Umowy związane ze świadczeniem usług W pracy W urzędzie Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU ) Zakresy Czynności Pracowników Dokumenty do Banku Krajowy Rejestr Karny Krajowy Rejestr Sądowy - KRS Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI Księgi Wieczyste Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia Nieruchomości NIP Ochrona środowiska Oferty handlowe Podatek akcyzowy Rejestr zastawów Rolnictwo, KRUS Różne Różne umowy Samochód Samorząd Sanepid Sprawozdawczość Budżetowa Ubezpieczenia Umowy budowlane Umowy dzierżawy Umowy informatyczne Umowy licencyjne Umowy najmu/sprzedaży Umowy spedycji i składu Umowy spółek Umowy użyczenia Urząd Celny Urząd Pracy Urząd Skarbowy - prośby Urząd Skarbowy - różne pisma Urząd Skarbowy - wnioski Urząd Skarbowy-informacje Urząd Stanu Cywilnego Weksle Wnioski sądowe Wydział komunikacji Zamówienia, reklamacje ZUS - wnioski i formularze Zwrot akcyzy Deklaracje podatkowe VAT, PIT Deklaracje VAT w UE Formularze sądowe Formularze Unijne GUS - Główny Urząd Statystyczny Horoskopy Hotele Import i eksport IPN - wzór oświadczenia Język Angielski - gramatyka Język Angielski - słownictwo Język Angielski - testy PIT 2008 PITy - rozliczenia za 2007 r Regulaminy Windykacja - sąd Wskaźniki finansowe ZPORR - sprawozdania ZPORR - umowy ZPORR - wnioski ZUS - poradniki Lista dokumentów Poradniki Zaproponuj dokument
Statystyki: Ilość dokumentów: 2623
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04
Najczęściej pobierane: Najczęściej szukane: Przydatne linki: Produkty finansowe: Newsletter
Zapisz sie na bezpłatny newsletter o nowościach w naszym serwisie.
Twój e-mail:

Valid XHTML 1.0 Transitional

Różne umowy

W tej kategorii znajdują się umowy, które nie są skategoryzowane w innych kategoriach związanych z umową.
Nota obciążeniowa

Nota obciążeniowa

Nota obciążeniowa.
Dokument Word do edycji.

Nota obciążeniowa z tytułu nie wywiązania się z umowy usług handlowych. Informacja o potrąceniu kwoty z płatności za usługę handlową.

pobierz Nota obciążeniowa Pobierz teraz
Nota odsetkowa

Nota odsetkowa

Nota odsetkowa.
Dokument Word do edycji.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr 16, poz. 84 z późn. zm.) wezwanie do uregulowania płatności tytułem odsetek za zwłokę.

pobierz Nota odsetkowa Pobierz teraz
Prośba o potwierdzenie salda

Prośba o potwierdzenie salda

Prośba o potwierdzenie salda.
Dokument Word do edycji.

Prośba o sprawdzenie zgodności sald figurujących w księgach i odesłanie potwierdzenia lub zgłoszenie zastrzeżeń do określonego dnia.

pobierz Prośba o potwierdzenie salda Pobierz teraz
Umowa o stypendium za wyniki w nauce

Umowa o stypendium za wyniki w nauce

Umowa o stypendium za wyniki w nauce.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Udzielającym Stypendium a Stypendystą określająca kwotę stypendium a także termin umowy.

pobierz Umowa o stypendium za wyniki w nauce Pobierz teraz
Umowa renty

Umowa renty

Umowa renty.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Biorącym Rentę a Dającym Rentę. Dający Rentę zobowiązuje się do wypłacania ustalonej kwoty z góry do okreslonego dnia każdego miesiąca tytułem renty.

pobierz Umowa renty Pobierz teraz
Wezwanie do spełnienia świadczenia

Wezwanie do spełnienia świadczenia

Wezwanie do spełnienia świadczenia.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do spełnienia świadczenia zgodnie z umową zawarta wcześniej. Informacja, iż termin wykonania zobowiązania upłynął, a także informacja o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku nie przystąpienia do spełnienia świadczeń.

pobierz Wezwanie do spełnienia świadczenia Pobierz teraz
Umowa o udział w imprezie turystycznej

Umowa o udział w imprezie turystycznej

Umowa o udział w imprezie turystycznej.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym o udział w imprezie turystycznej. Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej, Zamawiający zgłasza swój a także innych osób udział w imprezie.

pobierz Umowa o udział w imprezie turystycznej Pobierz teraz
Umowa przewozu

Umowa przewozu

Umowa przewozu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Wysyłającym a Przewoźnikiem. Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną kwotę w danym terminie, a także zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy. Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu.

pobierz Umowa przewozu Pobierz teraz
Wezwanie do wydania przedmiotu

Wezwanie do wydania przedmiotu

Wezwanie do wydania przedmiotu.
Dokument Word do edycji.

Wezwanie do wydania przedmiotu zgodnie z wcześniej podpisaną umową i dokonaniu wpłaty. Informacja, iż do chwili obecnej przedmiot nie został dostarczony. Zainteresowany nie został również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie jest ostateczne. W przypadku nie wydania przez przedmiotu w określonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

pobierz Wezwanie do wydania przedmiotu Pobierz teraz
Umowa dostawy

Umowa dostawy

Umowa dostawy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Umowa dostawy Pobierz teraz
Umowa Darowizny

Umowa Darowizny

Umowa Darowizny
Dokument w formacie Word - do edycji.

Umowa darowizny sankcjonuje i potwierdza dokonanie darowizny między dwiema osobami. Określa prawa i obowiązki obu stron oraz mówi kiedy darowizna może być odwołana. Niezbędna aby zarejestrować darowiznę w Urzędzie Skarbowym

pobierz Umowa Darowizny Pobierz teraz
Porozumienie w sprawie długów

Porozumienie w sprawie długów

Jest to propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów pomiędzy dwiema stronami umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Porozumienie w sprawie długów Pobierz teraz
Umowa o reklame

Umowa o reklame

Wzór potwierdzenia zawarcia umowy o kooperacji i reklamy w rozgłośni radiowej.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Umowa o reklame Pobierz teraz
Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

Wzór dokumentu dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego Pobierz teraz
Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

Dokument zawierający treść powiadomienia o odstąpienia od transakcji i zwrocie zaliczki. Możliwość odstąpienia od transakcji istnieje tylko i wyłącznie wtedy, gdy widnieje taki zapis w sporządzonej umowie pomiędzy stronami.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji Pobierz teraz
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

Dokument dotyczący porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy stronami na podstawie konkretnego paragrafu sporządzonej wcześniej umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy Pobierz teraz
Propozycja rozwiązania umowy

Propozycja rozwiązania umowy

Dokument zawierający propozycję rozwiązania umowy, ze względu na niesprzyjające okoliczności, które uniemożliwiają dalszą współpracę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Propozycja rozwiązania umowy Pobierz teraz
Cesja

Cesja

Wzór przykładowej cesji. W dokumencie określa się dokładnie przedmiot przenoszonych wierzytelności.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Cesja Pobierz teraz
Ugoda

Ugoda

W celu rozwiązania sporu pomiędzy kupującym a sprzedającym należy spisać ugodę.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży.

We wzorze tej ugody sprzedający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez kupującego z tytułu utraconych korzyści wynikających z niedotrzymania umowy przez sprzedającego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Ugoda Pobierz teraz
Ugoda pozasądowa

Ugoda pozasądowa

Wzór ugody pozasądowej dotyczącej spłaty długu przez Dłużnika swojemu Wierzycielowi z tytułu zalegania opłat za wykonanie usług bądź dostarczenie towaru.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Ugoda pozasądowa Pobierz teraz
Umowa do gwarancji

Umowa do gwarancji

Wzór umowy sporządzanej pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą.

pobierz Umowa do gwarancji Pobierz teraz
Umowa Franchisingu

Umowa Franchisingu

Wzór umowy Franchisingu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Umowa Franchisingu Pobierz teraz
Umowa poręczenia

Umowa poręczenia

Wzór umowy poręczenia.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Umowa poręczenia Pobierz teraz
Umowa przewłaszczenia

Umowa przewłaszczenia

Wzór umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej zawieranej pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Umowa przewłaszczenia Pobierz teraz
Umowa ustanowienia zastawu

Umowa ustanowienia zastawu

Wzór umowy zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi dotyczącego zastawienia rzeczy kredytobiorcy na rzecz kredytodawcy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Umowa ustanowienia zastawu Pobierz teraz
Umowa agencyjna

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna. Dokument zapisany w programie Word gotowy do uzupełnienia i wydruku.

pobierz Umowa agencyjna Pobierz teraz
Umowa podnajmu

Umowa podnajmu

Umowa podnajmu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Umowa podnajmu Pobierz teraz
Umowa administracji nieruchomości

Umowa administracji nieruchomości

Umowa administracji nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Umowa administracji nieruchomości Pobierz teraz
Umowa przedwstępna kupna

Umowa przedwstępna kupna

Umowa przedwstępna kupna. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Umowa przedwstępna kupna Pobierz teraz
Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie

Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie

Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie Pobierz teraz
Umowa przedwstępna sprzedaży działki

Umowa przedwstępna sprzedaży działki

Umowa przedwstępna sprzedaży działki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Umowa przedwstępna sprzedaży działki Pobierz teraz
Umowa o przedłużenie terminu płatności

Umowa o przedłużenie terminu płatności

Umowa o przedłużenie terminu płatności (Rolnik-ryczałtowy). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Umowa o przedłużenie terminu płatności Pobierz teraz
Umowa Barterowa

Umowa Barterowa

Umowa Barterowa dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Umowa Barterowa Pobierz teraz
Umowa Patronacka

Umowa Patronacka

Umowa Patronacka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Umowa Patronacka Pobierz teraz
Umowa sponsorska

Umowa sponsorska

Umowa sponsorska. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Umowa sponsorska Pobierz teraz
Umowa o wykonanie robót remontowo-budowlanych

Umowa o wykonanie robót remontowo-budowlanych

Umowa o wykonanie robót remontowo-budowlanych. Dokument sporządzony w formacie doc. Umowę należy otworzyć w programie Word. Umowa o wykonanie i remont budowlany zawiera siedem stron A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Umowa o wykonanie robót remontowo-budowlanych Pobierz teraz
Umowa o rezerwację lokalu mieszkalnego

Umowa o rezerwację lokalu mieszkalnego

Umowa o rezerwację lokalu mieszkalnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć w programie Word. Umowa zawiera trzy strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
r

pobierz Umowa o rezerwację lokalu mieszkalnego Pobierz teraz
Umowa kupna - sprzedaży kota

Umowa kupna - sprzedaży kota

Umowa kupna - sprzedaży kota jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera trzy strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Umowa kupna - sprzedaży kota do pobrania online.

pobierz Umowa kupna - sprzedaży kota Pobierz teraz
Umowa zlecenia kupna samochodu do sprowadzenia z U.S.A

Umowa zlecenia kupna samochodu do sprowadzenia z U.S.A

Umowa o pośrednictwo sprowadzenia samochodu z zagranicy (U.S.A).Umowa zawiera czynności które podejmuje się wykonać zleceniobiorca. Dokument zapisany w formacie doc. należy go otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera siedem stron A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Umowa zlecenia kupna samochodu sprowadzonego z U.S.A do pobrania online.

pobierz Umowa zlecenia kupna samochodu do sprowadzenia z U.S.A Pobierz teraz
Umowa o dostawę mebli

Umowa o dostawę mebli

Umowa o dostawę mebli jest zapisana w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Umowa zawiera trzy strony A4 jest przygotowana do wydruku. Umowa o dostawę mebli do pobrania online.

pobierz Umowa o dostawę mebli Pobierz teraz
Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera pięć stron A4 jest przygotowana do wydruku i edycji. Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego jest do pobrania online.

pobierz Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Pobierz teraz
Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera pięć stron A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Umowa do pobrania online.
W umowie znajduje się: przedmiot umowy, okres udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego,finansowanie przedłużonego wsparcia pomostowego, postanowienie szczegółowe dotyczące wypłaty przedłużonego wsparcia pomostowego, obowiązki kontrolne,zmiany umowy, rozwiązaniu umowy, korespondencja i załączniki.

pobierz Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego Pobierz teraz
Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera pięć stron A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Umowa do pobrania online.
W umowie znajduje się: przedmiot umowy, okres udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego,finansowanie przedłużonego wsparcia pomostowego, postanowienie szczegółowe dotyczące wypłaty przedłużonego wsparcia pomostowego, obowiązki kontrolne,zmiany umowy, rozwiązaniu umowy, korespondencja i załączniki.

pobierz Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego Pobierz teraz
Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach priorytetu ZPORR wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie działań. Pismo jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera osiem strona A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest do pobrania online.

pobierz Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Pobierz teraz
Umowa na wywóz olejów przepracowanych

Umowa na wywóz olejów przepracowanych

Przedmiotem umowy jest systematyczny wywóz olejów przepracowanych. Odbiorca zobowiązuje sie odebrać oleje. Umowa na wywóz olejów przepracowanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Umowa na wywóz olejów przepracowanych jest do pobrania online.

pobierz Umowa na wywóz olejów przepracowanych Pobierz teraz
Umowa odbioru odpadów

Umowa odbioru odpadów

Zleceniodawca, wytwarzający odpady zleca zleceniobiorcy odpłatne wykonanie usunięcia odpadów z miejsc ich powstawania celem unieszkodliwienia. Umowa odbioru odpadów jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Umowa odbioru odpadów jest do pobrania online.

pobierz Umowa odbioru odpadów Pobierz teraz
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Prośba najemcy o podpisanie umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego. Pismo jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.

pobierz Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego Pobierz teraz
Wzór umowy o zarządzanie nieruchomościami

Wzór umowy o zarządzanie nieruchomościami

Wniosek o zawarcie umowy z właścicielem lokalu a zleceniobiorcą który przyjmuje zarządzanie nieruchomością. Wzór umowy o zarządzanie nieruchomościami jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera dziewięć stron A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Wzór umowy o zarządzanie nieruchomościami jest do pobrania online.

pobierz Wzór umowy o zarządzanie nieruchomościami Pobierz teraz
Umowa sprzedaży na próbę

Umowa sprzedaży na próbę

Umowa jest sporządzona celem zbadania przedmiotu przez kupującego jego właściwości.

Umowa zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Umowa sprzedaży na próbę Pobierz teraz
Umowa sprzedaży na raty

Umowa sprzedaży na raty

Umowa sprzedaży na raty zawierana jest pomiędzy firmą a kupującym. Dokument jest zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.

pobierz Umowa sprzedaży na raty Pobierz teraz
Umowa o kredyt gotówkowy

Umowa o kredyt gotówkowy

Przy udzielaniu kredytów drobnym kredytobiorcom banki posługują się gotowymi wzorami umów i konsument nie ma zbyt dużych możliwości wpływu na ich treść i negocjowanie warunków. Z tego też względu należy bardzo wnikliwie przeczytać zawieraną umowę. Niezbędne jest też zapoznanie się zobowiązującym w banku regulaminem udzielania kredytów, z chwilą podpisania umowy i otrzymania regulaminu on również będzie obowiązywał kredytobiorcę. Ze względu na różnorodność stosowanych wzorów umów i ich dużą szczegółowość, zamieszczony powyżej projekt jest ogólnym wzorcem umowy o kredyt gotówkowy.

Dokument zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Umowa do pobrania online.

Zgodnie z prawem bankowym do działalności gospodarczej, której przedmiotem jest udzielanie kredytów uprawnione są wyłącznie banki (art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe. D z U nr 140, poz. 939 z późn. zm.). Osoby wykonujące czynności bankowe bez zezwolenia nie mają prawa do pobierania oprocentowania, prowizji, opłat ani innego wynagrodzenia, a kto takie opłaty pobiera zobowiązany jest do ich zwrotu (art. 170 ustawy).

pobierz Umowa o kredyt gotówkowy Pobierz teraz
Umowa poręczenia spłaty kredytu

Umowa poręczenia spłaty kredytu

Celem umowy poręczenia jest zabezpieczenie cudzego długu, może więc dotyczyć spłaty kredy- tu jak i pożyczki.

Umowa poręczenia uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego (art. 876 do 887).

Poręczenie -pod rygorem nieważności -po- winno być złożone na piśmie (art. 876 § 2 kc), natomiast oświadczenie woli wierzyciela może być dorozumiane, np. przez przyjęcie dokumentu z oświadczeniem poręczyciela. Z zawarciem umowy poręczenia związany jest obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.

Umowa poręczenia spłaty kredytu jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku.

pobierz Umowa poręczenia spłaty kredytu Pobierz teraz
Umowa sprzedaży komisowej samochodu

Umowa sprzedaży komisowej samochodu

Do umowy komisu, której przedmiotem sprzedaży jest samochód, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o umowie komisu.
Wzór umowy dotyczy sytuacji, gdy strony umawiają się o natychmiastową zapłatę ustalonej ceny (§ 4).
Umowa sprzedaży komisowej samochodu jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programem Word. Umowa zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Umowa sprzedaży komisowej samochodu Pobierz teraz
Umowa Lombardowa

Umowa Lombardowa

Umowa lombardowa jest umową nienazwaną, nie uregulowaną w przepisach. Zawiera ona elementy różnych stosunków prawnych. Na treść tej umowy składają się przede wszystkim dwa podstawowe elementy: przeniesienie na biorącego pożyczkę własności określonej ilości pieniędzy oraz ustanowienie zabezpieczenia roszczenia udzielającego tej pożyczki właściciela lombardu o zwrot sumy dłużnej wraz z odsetkami. Wypełniając umowę lombardową należy szczególnie dokładnie określić cechy przedmiotu pozostawianego w lombardzie. Pozwoli to na bezsporne zidentyfikowanie go w momencie odbioru po zwróceniu pożyczki. Umowa zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word.

pobierz Umowa Lombardowa Pobierz teraz
Umowa o zarządzanie podmiotem gospodarczym

Umowa o zarządzanie podmiotem gospodarczym

Umowa o zarządzanie podmiotem gospodarczym jest zapisana w formacie doc. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word.

pobierz Umowa o zarządzanie podmiotem gospodarczym Pobierz teraz
Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Umowa do pobrania online.

pobierz Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy Pobierz teraz
Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej Pobierz teraz
Umowa sprzedaży komisowej samochodu

Umowa sprzedaży komisowej samochodu

Do umowy komisu, której przedmiotem sprzedaży jest samochód, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o umowie komisu.

Wzór umowy dotyczy sytuacji, gdy strony umawiają się o natychmiastową zapłatę ustalonej ceny (§ 4).

Nawet jeśli sprzedawany samochód został poddany przeglądowi technicznemu i wydano "świadectwo", w którym zapewniono o sprawności silnika, hamulców i podwozia, to w przypadku wykrycia wad w zakupionym samochodzie nabywca może dochodzić roszczeń na podstawie przepisów o rękojmi.

pobierz Umowa sprzedaży komisowej samochodu Pobierz teraz
Umowa Lombardowa

Umowa Lombardowa

Umowa lombardowa jest umową nienazwaną, nie uregulowaną w przepisach.

Zawiera ona elementy różnych stosunków prawnych. Na treść tej umowy składają się przede wszystkim dwa podstawowe elementy: przeniesienie na biorącego pożyczkę własności określonej ilości pieniędzy oraz ustanowienie zabezpieczenia roszczenia udzielającego tej pożyczki właściciela lombardu o zwrot sumy dłużnej wraz z odsetkami.

Wypełniając umowę lombardową należy szczególnie dokładnie określić cechy przedmiotu pozostawianego w lombardzie. Pozwoli to na bezsporne zidentyfikowanie go w momencie odbioru po zwróceniu pożyczki.

pobierz Umowa Lombardowa Pobierz teraz
Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online .

pobierz Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy Pobierz teraz
Umowa najmu budynku

Umowa najmu budynku

Umowa najmu budynku jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Umowa najmu budynku jest do pobrania online.

pobierz Umowa najmu budynku Pobierz teraz
Umowa pożyczki wraz z ustanowieniem zastawu

Umowa pożyczki wraz z ustanowieniem zastawu

Umowa pożyczki wraz z ustanowieniem zastawu jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Umowa pożyczki wraz z ustanowieniem zastawu jest do pobrania online.

pobierz Umowa pożyczki wraz z ustanowieniem zastawu Pobierz teraz
Umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej

Umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej

Umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej jest do pobrania online.

pobierz Umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej Pobierz teraz
Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego

Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego

Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego Pobierz teraz
Umowa o sponsorowanie

Umowa o sponsorowanie

Umowę zawiera się między sponsorem a osobą sponsorowaną. Umowa o sponsorowanie jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Umowa o sponsorowanie Pobierz teraz
Umowa upoważniająca do wystawiania faktur przez nabywcę

Umowa upoważniająca do wystawiania faktur przez nabywcę

Umowę zawiera się pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Umowa upoważniająca do wystawiania faktur przez nabywcę jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Umowa zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Umowa upoważniająca do wystawiania faktur przez nabywcę jest do pobrania online.

pobierz Umowa upoważniająca do wystawiania faktur przez nabywcę Pobierz teraz
Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną (prowadzenie kasy)

Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną (prowadzenie kasy)

Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy. Umowa podpisywana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w której to pracowniki oświadcza pełną odpowiedzialność materialną z obowiązkiem wliczania się ze środków pieniężnych i innych środków majątkowych składników majątku oraz druków znajdujących się w kasie.

Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy jest do pobrania online.

pobierz Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną (prowadzenie kasy) Pobierz teraz
Umowa na całodobowy dozór i zabezpieczenie powierzonego do ochrony terenu, obiektów i mienia

Umowa na całodobowy dozór i zabezpieczenie powierzonego do ochrony terenu, obiektów i mienia

Umowa zawiera:

- Przedmiot i zakres Umowy
- Obowiązki zleceniobiorcy
- Obowiązki pracowników zleceniobiorcy
- Odpowiedzialność za szkody
- Wynagrodzenie
- Wejście w życie, zmiany, rozwiązanie Umowy
- Postanowienia końcowe

Umowa na całodobowy dozór i zabezpieczenie powierzonego do ochrony terenu, obiektów i mienia jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć w programie Word. Umowa zawiera 10 stron A4 jest przygotowana do edycji i wydruku.

pobierz Umowa na całodobowy dozór i zabezpieczenie powierzonego do ochrony terenu, obiektów i mienia Pobierz teraz
Umowa Sponsorska

Umowa Sponsorska

Podajemy przykładową umowę sponsorowania klubu piłkarskiego. Jest to przykład sponsoringu przez 1 sezon, umowa wyszczególnia rzeczy które w ramach sponsorowania mają zapewnić strony tj. sponsor i sponsorowany.

Dokument napisany w formacie .doc gotowy do wydruku lub do edycji w programach z pakietu MS Office bądź Open Office.

pobierz Umowa Sponsorska Pobierz teraz

Nie znalazłeś dokumentu ??

Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Zaproponuj dokument
Słowa kluczowe: dostawa paczki, przyuczenia, umowa o rezerwacje mieszkania do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, Wzór, świadczenia pracy, dokument do pobrania, umowa o odpowiedzialności pieniężnej, rencie,

Pomysły na dokumenty od internautów:

2012-01-08Rezygnacja ze stanowiska magazyniera
2011-12-06umowa użyczenia działek rolnych
© sms.rzeszow.pl Strona główna    Kontakt    Dodaj dokument    Zgłoś nadużcyie    Lista dokumentów    Regulamin    Reklamacje SMS