Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Weksle

Z wekslami mamy do czynienia, m.in. prowadząc działalność gospodarczą, w sytuacjach związanych z pożyczkami i kredytami oraz przy okazji zawierania wszelkich umów związanych z pracą.

Weksel jest papierem wartościowym, z którym wiąże się określone uprawnienie oraz określony obowiązek. Weksle dzielą się na dwa rodzaje, tzn. na weksle własne i na weksle trasowane.

Tutaj znajdziesz weksle każdego rodzaju: Weksel trasowany, Weksel trasowany poręczony, Weksel trasowany z klauzulą \"bez protestu\", Weksel trasowany z zakazem indosów, Weksel własny, Weksel własny z klauzulą \"bez protestu\", Deklaracja wekslowa, Indos, Indo
Deklaracja wekslowa.
Dokument Word do edycji.

Deklaracja wekslowa określająca prawa i obowiązki Remitenta i Wystawcy.
Indos.
Dokument Word do edycji.

Indos (druga strona weksla).Ustąpienie na zlecenie indosanta bez obligu.
Indos I.
Dokument Word do edycji.

Indos (druga strona weksla).Ustąpienie na zlecenie indosanta.
Weksel trasowany.
Dokument Word do edycji.

Weksel trasowany, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony.
Weksel trasowany poręczony.
Dokument Word do edycji.

Weksel trasowany, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony. A także nazwisko trasanta, który poręcza za akceptanta.
Weksel trasowany z klauzulą “bez protestu” .
Dokument Word do edycji.

Weksel trasowany, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony. Zapłata bez protestu.
Weksel trasowany z zakazem indosów .
Dokument Word do edycji.

Weksel trasowany, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony. Zapłata weksela trasowanego bez indosu.
Weksel własny.
Dokument Word do edycji.

Weksel własny, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony.
Weksel własny klauzulą "bez protestu" .
Dokument Word do edycji.

Weksel własny, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony. Zapłata bez protestu.
Weksel własny "bez indosu" .
Dokument Word do edycji.

Weksel własny.
Dokument Word do edycji.

Weksel własny, w którym są zawarte informacje o miejscu wystawienia, dacie wystawienia, sumie pieniężnej, dacie płatności, osobie na zlecenie, której weksel ma być zapłacony."bez indosu"
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.