Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Umowy licencyjne

Licencja może być dokumentem prawnym lub umową, określająca warunki korzystania z utworu jako dobra, którego dana licencja dotyczy. Właściciel praw autorskich, znaku handlowego lub patentu może wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu.
Umowa licencyjna.
Dokument Word do edycji.

Wzór umowy zawartej pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą której przedmiotem licencji jest program komputerowy oraz materiały towarzyszące.
Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
Dokument Word do edycji.

Umowa dotycząca prawa do korzystania ze wzoru użytkowego dla celów związanych z działalnością gospodarczą.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.