Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Nieruchomości

W kategorii znajdują się wnioski wszelkiego rodzaju dotyczące Nieruchomości np: - Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych - Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
Prośba o przesłanie danych dotyczących nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Pismo zawierające prośbę o przesłanie danych dotyczących nieruchomości. Informacja o załączonym czeku.
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji w wydruku.
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o wydanie oświadczenia o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o zwrot wywłaszczone nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o ustalenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wezwanie do wydania nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Dzięki protokołowi zdawczo odbiorczemu nie będziesz miał problemu przy rozliczaniu liczników, stanu technicznemu wynajmowanej nieruchomości, odzyskania wpłaconej kaucji. Protokół zdawczo odbiorczy wypełnia się pomiędzy najemcą a wynajmującym. Protokół zdawczo odbiorczy jest zapisany w formacie doc. dzięki czemu możesz go dostosować do swoich potrzeb. Dokument jest dostarczany na e-mail.
Dokument dzięki któremu będziesz mógł przedwcześnie wypowiedzieć umowę najmu lokalu. Dokument należy dostarczyć do najemcy lokalu. Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego jest zapisane w formacie doc. umożliwia to dostosowanie dokumentu do własnych potrzeb. Dokument po pobraniu zostanie dostarczony na e mail.
Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy. Wniosek o wykup mieszkania komunalnego jest zapisany w formacie doc. dzięki czemu będziesz mógł dopasować wniosek do swoich potrzeb. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument po pobraniu zostanie dostarczony na adres e-mail.
Każda osoba która jest członkiem spółdzielni i ma lokatorskie prawo do lokalu może stać się właścicielem mieszkania za niewielką kwotę pieniężną. Aby to uczynić należy złożyć wniosek i złożyć go w spółdzielni. Wniosek należy złożyć na piśmie. Spółdzielnia nie ma prawa odmówić przeniesienia własności lokalu gdy lokatorzy nie posiadają zaległości czynszowej.

Spółdzielnia ma prawo nie wyrazić zgody na wykup mieszkania tylko w sytuacji:

- gdy budynek został nieuregulowany stan prawny
- gdy spółdzielni przysługuje prawo do użytkowania budynku wieczystego gruntu na której stoi nieruchomość.

Dokument zapisany w formacie doc. dzięki czemu będziesz mógł go dostosować do swoich potrzeb. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Pomysły na dokumenty od internautów:

2012-05-09
aneks o przedłużenie umowy najmu mieszkania (na kolejne 3 miesiące)zawartej na czas określony