Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

IPN - wzór oświadczenia

Wzory oświadczeń lustracyjnych do Instytutu Pamięci Narodowej - IPNu
Oświadczenie lustracyjne (wzór) - Wzór oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Załącznik nr 1 do ustawy. (dokument w formacie PDF).

Wzór oświadczenia lustracyjnego.

Oświadczenie na potrzeby ustawy lustracyjnej która weszła w życie w dniu 15 marca 2007 r. Ustawa z dnia 18 paździe
ika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, z późn. zm.)
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Załącznik nr 2 do ustawy lustracyjnej. (dokument w formacie PDF)

Informacja o złożeniu oświadczenie na potrzeby ustawy lustracyjnej która weszła w życie w dniu 15 marca 2007 r. Ustawa z dnia 18 paździe
ika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, z późn. zm.)
Dokument zawiera test leksykalno - gramatyczny na poziomie pre-intermediate głównie polecany uczniom szkół gimnazjalnych, które będą podchodziły do obowiązkowego egzaminu z języka nowożytnego. W pliku znajdują się cztery obszerne ćwiczenia, których głównym zadaniem jest sprawdzenie dwóch ważnych umiejętności językowych jaki są: komunikacja językowa i rozumienie tekstu czytanego. Do testu został dołączony plik z odpowiedziami.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.