Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i niewystępowaniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego.
Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz je pobrać ze strony www.eforex.pl na stronie są zamieszczone uniwersalne regulaminy - sam możesz je edytować.
Inne dokumenty z kategorii Prawo pracy
Słowa kluczowe: praw pracy,
praca prawo,
prawo do pracy, żródła prawa pracy, monitor prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy,
prawa pracy, Oświadczenie o stanie zdrowia, prawo pracy,