Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Lista obecności/nieobecności dla pracowników. Plik w formacie *.xls ( aplikacja Excel ).

Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego.
Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz je pobrać ze strony www.eforex.pl na stronie są zamieszczone uniwersalne regulaminy - sam możesz je edytować.
Inne dokumenty z kategorii Prawo pracy
Słowa kluczowe: prawa pracy,
lista nieobecności, amanie prawa pracy,
lista nieobecności,
monitor prawa pracy, kodeks prawa pracy, prawo pracy,
lista obecności,
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,