Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń.

Dokument w formacie *.doc

Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego.
Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz je pobrać ze strony www.eforex.pl na stronie są zamieszczone uniwersalne regulaminy - sam możesz je edytować.
Inne dokumenty z kategorii Prawo pracy
Słowa kluczowe: czas pracy, podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy, prawo pracy, dokumenty online do pobrania, karta ewidencji czasu pracy, karta czasu pracy, prawo do pracy, bhp i prawo pracy, karta ewidencji rocznej czasu pracy,