Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń.

Dokument w formacie *.doc

Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego.
Jeżeli nie posiadasz aktualnych w/w regulaminów możesz je pobrać ze strony www.eforex.pl na stronie są zamieszczone uniwersalne regulaminy - sam możesz je edytować.
Inne dokumenty z kategorii Prawo pracy
Słowa kluczowe: karta ewidencji czasu pracy, praca prawo, karta ewidencji,
roczna karta ewidencji czasu pracy za rok,
karta ewidencji rocznej czasu pracy,
dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy, prawo pracy, roczna karta ewidencji czasu pracy,
europejskie prawo pracy,