Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Obowiązujące przepisy , wymagają od korzystających ze świadczeń wolontariusza, aby w sytuacji kiedy okres współpracy jest dłuższy niż 30 dni, zawarzeć z nim porozumienie o współpracy na piśmie , zwane umową o wolontariat, lub umową wolontariatu.
Poniżej przedstawiamy propozycję takiego porozumienia.

Oczywiście specyfika każdej organizacji i placówki korzystającej
z pomocy ochotników, wymagać będzie dostosowania treści porozumienia do tych właśnie specyficznych warunków.

Dokument w formacie .doc jest gotowy do wydruku jak i do edycji poprzez programy z pakietów MS Office jak i Open Office.
Inne dokumenty z kategorii Umowy związane z pracą
Słowa kluczowe: Wolontariusze, Umowa,
Wolontariat, Wolontariusz,
Pomoc, Umowa wolontariatu,