Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

W języku angielskim wyróżniamy trzy okresy warunkowe oraz oraz tzw. okres zerowy.
Najogólniej zdanie warunkowe można opisać w ten sposób:

jeśli jakiś warunek jest prawdziwy, spełniony ť to czynność może być wykonana

Najczęściej struktura takiego zdania wygląda następująco:
IF + condition + result
lub
result + IF + condition

Zdanie podrzędne łączymy ze zdaniem głównym następującymi spójnikami:
if (jeśli, jeżeli); when (kiedy); unless (chyba że); on condition (pod warunkiem); provided, providing (o ile); as soon as (jak tylko)

W pliku znajdują się trzy ćwiczenia zawierające od 7 do 10 zadań. Pod zadaniami znajduje sie klucz z poprawnymi odpowiedziami. Zadania obejmują pierwszy, drugi i trzeci tryb warunkowy.
Ćwiczenia polegają na; wstawianiu czasowników w odpowiedniej formie, dopasowywaniu oraz uzupełnianiu pustych luk.
Inne dokumenty z kategorii Język Angielski - gramatyka
Słowa kluczowe: FIRST CONDITIONAL, tryby warunkowe ćwiczenia, Conditionals, SECOND CONDITIONAL, okresy warunkowe ćwiczenia do matury, THIRD CONDITIONAL,
trzy tryby angielski,
tryby warunkowe angielski, angielski zadania tryby matura,