Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Rachunek wyników - w wersji elektronicznej do pobrania.

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy.

Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

Rachunek zysków i strat pokazuje dokonania jednostki w danym okresie. Zawiera istotną informację o rentowności jednostki. Jego istota polega na przeciwstawieniu przychodom ( i zyskom nadzwyczajnym) z różnych rodzajów działalności współmiernych do nich kosztów (i strat nadzwyczajnych), uzyskując w efekcie wynik finansowy (zysk lub stratę) brutto, który skorygowany o obowiązkowe zmniejszenia wyniku brutto (np. podatek dochodowy) pozwala na uzyskanie kwoty wyniku netto za dany okres.
Inne dokumenty z kategorii Księgowe - druki
Słowa kluczowe: rachunek, Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy,
rachunek zyskow i strat - wariant porownawczy, dokumenty online do pobrania, rachunek wyników, dokumenty online do pobrania, rachunek druk, dokumenty do pobrania, rachunek zysków i strat,
druki księgowe,