Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Gotowy druk bilansu w arkuszu Excel. Sumuje i pilnuje zgodności stanów aktywów i pasywów. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. Dokument w pełni edytowalny, co sprawia że możesz go dostosować do swoich potrzeb.

Bilans do pobrania i stosowania.
Bilans druk w wersji elektronicznej.
Inne dokumenty z kategorii Księgowe - druki
Słowa kluczowe: jak sporządzić bilans, bilans płatniczy kraju, druki księgowe, bilans spolki, sprawozdanie finansowe, bilans zgonow, wzór bilansu, bilans druk,
termin złożenia bilansu, dokument księgowy,