Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia spraw spółki cywilnej, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.
Inne dokumenty z kategorii Pełnomocnictwa
Słowa kluczowe: prowadzenie spółek,
pełnomocnictwa,
spółka cywilna,
upoważnienia, Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
upoważnienia,
uprawnienie, działalność spółki cywilnej,