Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia spraw spółki cywilnej, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.
Inne dokumenty z kategorii Pełnomocnictwa
Słowa kluczowe: upoważnienie, dokumenty do pobrania, Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilne, prowadzenie spółki cywilnej, spółka cywilna, działalność spółki cywilnej, upoważnienie,
spółka cywilna, pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spolki cywilne, spółka cywilna,