Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236 poz. 2002
z późn.zm.).
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy. Wniosek zawiera dwanaście stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do porania online.
Inne dokumenty z kategorii Urząd Pracy
Słowa kluczowe: na podjęcie, wniosek o pieniądze na firmę, Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wniosek o przyznanie pieniędzy na działalność gospodarczą, wniosek o gotówkę, działalności, jednorazowo, gospodarczej, środków, jak napisać wniosek o przyznanie gotówki na działalność gospodarczą,