Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Umowa lombardowa jest umową nienazwaną, nie uregulowaną w przepisach. Zawiera ona elementy różnych stosunków prawnych. Na treść tej umowy składają się przede wszystkim dwa podstawowe elementy: przeniesienie na biorącego pożyczkę własności określonej ilości pieniędzy oraz ustanowienie zabezpieczenia roszczenia udzielającego tej pożyczki właściciela lombardu o zwrot sumy dłużnej wraz z odsetkami. Wypełniając umowę lombardową należy szczególnie dokładnie określić cechy przedmiotu pozostawianego w lombardzie. Pozwoli to na bezsporne zidentyfikowanie go w momencie odbioru po zwróceniu pożyczki. Umowa zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word.
Inne dokumenty z kategorii Różne umowy
Słowa kluczowe: dokumenty online,
umowy lombardowe, wnioski do pobrania, umowa lombardowa,
Umowa Lombardowa,
dokumenty do pobrania,
umowy do pobrania,