Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentw
SMS.Rzeszow.pl

Wyniki wyszukiwania "druki umów o dzieło"
Znaleziono 25 dokumentw
Formularz mona pobra a nastpnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypeni elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisa, a nastpnie przekaza do waciwej ...
Druk Faktury VAT (arkusz excel). Faktura Orygina/kopia. Faktura jest ze starymi stawkami VAT tj. 3,7,22%. Jeeli chcesz pobra faktur VAT stawkami obowizujcymi ...
Arkusz spisu z natury (arkusz inwentaryzacyjny) niezbdny przy inwentaryzacji(remanencie). Arkusz w formie elektronicznej (dokument Excel). Pamitaj, e arkusze ...
Umowa sprzeday. Dokument word do edycji. Umowa pomidzy Sprzedajcym a Kupujcym. Cena sprzeday, data wydania rzeczy, Sprzedajcy owiadcza, i przedmiot umowy ...
NIP 3 Zgoszenie identyfikacyjne / zgoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzcej samodzielnie dziaalnoci gospodarczej. Dokument zapisany w formacie ...
Druk faktury proforma (arkusz excel). Orgina/kopia, wpisuje si dane do faktury orginalnej. Tre i wartoci automatycznie s przenoszone do kopii. Faktura pro ...
Umowa o dzieo zawierana miedzy pracodawc a pracownikiem ...
wiadectwo pracy. Dokument Word do wypenienia. Gotowe wiadectwo do wypenienia przez pracodawc zawierajce wszelkie informacje dotyczce przebiegu zatrudnienia ...
Wniosek o wydanie zawiadczenia, o wykreleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sdowego.Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek ...
NIP-2 Zgoszenie identyfikacyjne / zgoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajcej osobowoci prawnej, bdcej podatnikiem lub patnikiem.Dokument ...
Umowa o prac. Dokument Word do edycji. Umowa pomidzy Pracodawc a Pracownikiem okrelajca stanowisko, czas, miejsce pracy a take wymiar godzin i wynagrodzenie ...
Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury. Ostatnie upomnienie z powodu nieuregulowania dugu. Informacja o nastpstwach prawnych, jakimi zostanie obarczony dunik, ...
Informacja o niewaciwym wystawianiu faktur. Dokument Word do edycji. Pismo informujce o niewaciwym wystawieni faktury z jednoczesn prob o wystawienie ...
Wniosek o wydanie wycigu z Krajowego Rejestru Sdowego. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek naley zoy w Centralnym ...
Wzr wniosku o wydanie opisu z Krajowego Rejestru Sdowego. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek naley zoy w Centralnym ...
KW-ODPIS-AKT Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt ksigi wieczystej.Wniosek zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek naley zoy w ...
Wniosek naley zoy w Centralnym Rejestrze Sdowym. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dunikw niewypacalnych. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy ...
Wniosek naley zoy w Centralnym Rejestrze Sdowym. Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorcw - oddzia przedsibiorcy zagranicznego, gwny oddzia ...
NIP 1 Zgoszenie identyfikacyjne / zgoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzcej samodzielnie dziaalno gospodarcz. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy ...
ZUS E-24 - Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych ...
W przypadku kiedy potrzebujemy dokumenty wiadczce o ukoczeniu wyszej szkoy, kursw, certyfikatw z uczelni w j. obcym skadamy ponisze podanie do dziekanatu ...
Rachunek wynikw - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zyskw i strat - wariant porwnawczy. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony ...
Zapytanie o zakup na kredyt. Pismo klienta z zapytaniem o warunki, jakie trzeba speni, aby otworzy rachunek w firmie dostawcy. Dokument zapisany w programie Word ...
Rachunek wynikw - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zyskw i strat - wariant kalkulacyjny. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest ...
Upomnienie z powodu nieuregulowanych patnoci. danie natychmiastowego uregulowania dugu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Nie znalaze dokumentu?
Uwaasz, e dokument ktrego szukasz powinien znale si w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Docz do osb tworzcych nasz serwis.