Ostatnia aktualizacja serwisu: 2017-02-28
Wzory dokumentw
SMS.Rzeszow.pl

Znajd dokument


Daj nam:
Ksigowe - druki Penomocnictwa Student Telefon, Internet, Telewizja Wnioski do spdzielni Cia a praca CV i Listy motywacyjne Instrukcje BHP, dokumenty zwizane z BHP Pisma grzecznociowe Policja - wnioski i pisma Pomoc Spoeczna Pozwy sdowe Prawo pracy Prawo spek handlowych Przy budowie Referencje lub - Wesele jak nie przepaca Umowy zlecenia Umowy zwizane z prac Umowy zwizane ze wiadczeniem usug W pracy W urzdzie Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupenie ( WKU ) Zakresy Czynnoci Pracownikw Dokumenty do Banku Krajowy Rejestr Karny Krajowy Rejestr Sdowy - KRS Krajowy Rejestr Sdowy Centralna Informacja - KRS CI Ksigi Wieczyste Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), suba zdrowia Nieruchomoci NIP Ochrona rodowiska Oferty handlowe Podatek akcyzowy Rejestr zastaww Rolnictwo, KRUS Rne Rne umowy Samochd Samorzd Sanepid Sprawozdawczo Budetowa Ubezpieczenia Umowy budowlane Umowy dzierawy Umowy informatyczne Umowy licencyjne Umowy najmu/sprzeday Umowy spedycji i skadu Umowy spek Umowy uyczenia Urzd Celny Urzd Pracy Urzd Skarbowy - proby Urzd Skarbowy - rne pisma Urzd Skarbowy - wnioski Urzd Skarbowy-informacje Urzd Stanu Cywilnego Weksle Wnioski sdowe Wydzia komunikacji Zamwienia, reklamacje ZUS - wnioski i formularze Zwrot akcyzy Deklaracje podatkowe VAT, PIT Deklaracje VAT w UE Formularze sdowe Formularze Unijne GUS - Gwny Urzd Statystyczny Horoskopy Hotele Import i eksport IPN - wzr owiadczenia Jzyk Angielski - gramatyka Jzyk Angielski - sownictwo Jzyk Angielski - testy PIT 2008 PITy - rozliczenia za 2007 r Regulaminy Windykacja - sd Wskaniki finansowe ZPORR - sprawozdania ZPORR - umowy ZPORR - wnioski ZUS - poradniki Lista dokumentw Poradniki Zaproponuj dokument
Statystyki: Ilo dokumentw: 2622
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28
Najczciej pobierane: Najczciej szukane: Przydatne linki: Produkty finansowe: Newsletter
Zapisz sie na bezpatny newsletter o nowociach w naszym serwisie.
Twj e-mail:

Valid XHTML 1.0 Transitional

Wyniki wyszukiwania "druki umów o dzieło"

Znaleziono 25 dokumentw

ZUS E-24 - Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych
Formularz mona pobra a nastpnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypeni elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisa, a nastpnie przekaza do waciwej ...
ZUS E-24
ZUS E-24 - Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych ...
Faktura VAT
Druk Faktury VAT (arkusz excel). Faktura Orygina/kopia. Faktura jest ze starymi stawkami VAT tj. 3,7,22%. Jeeli chcesz pobra faktur VAT stawkami obowizujcymi ...
Arkusz spisu z natury
Arkusz spisu z natury (arkusz inwentaryzacyjny) niezbdny przy inwentaryzacji(remanencie). Arkusz w formie elektronicznej (dokument Excel). Pamitaj, e arkusze ...
Umowa sprzeday
Umowa sprzeday. Dokument word do edycji. Umowa pomidzy Sprzedajcym a Kupujcym. Cena sprzeday, data wydania rzeczy, Sprzedajcy owiadcza, i przedmiot umowy ...
NIP-3 Zgoszenie identyfikacyjne / zgoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzcej samodzielnie dziaalnoci gospodarczej.
NIP 3 Zgoszenie identyfikacyjne / zgoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzcej samodzielnie dziaalnoci gospodarczej. Dokument zapisany w formacie ...
Faktura Proforma
Druk faktury proforma (arkusz excel). Orgina/kopia, wpisuje si dane do faktury orginalnej. Tre i wartoci automatycznie s przenoszone do kopii. Faktura pro ...
Umowa o dzieo
Umowa o dzieo zawierana miedzy pracodawc a pracownikiem ...
wiadectwo pracy
wiadectwo pracy. Dokument Word do wypenienia. Gotowe wiadectwo do wypenienia przez pracodawc zawierajce wszelkie informacje dotyczce przebiegu zatrudnienia ...
NIP-2 Zgoszenie identyfikacyjne / zgoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajcej osobowoci prawnej, bdcej podatnikiem lub patnikiem.
NIP-2 Zgoszenie identyfikacyjne / zgoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajcej osobowoci prawnej, bdcej podatnikiem lub patnikiem.Dokument ...
CI KRS-CZW. Wniosek o wydanie zawiadczenia, o wykreleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sdowego.
Wniosek o wydanie zawiadczenia, o wykreleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sdowego.Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek ...
Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury
Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury. Ostatnie upomnienie z powodu nieuregulowania dugu. Informacja o nastpstwach prawnych, jakimi zostanie obarczony dunik, ...
Umowa o prac
Umowa o prac. Dokument Word do edycji. Umowa pomidzy Pracodawc a Pracownikiem okrelajca stanowisko, czas, miejsce pracy a take wymiar godzin i wynagrodzenie ...
Informacja o niewaciwym wystawianiu faktur
Informacja o niewaciwym wystawianiu faktur. Dokument Word do edycji. Pismo informujce o niewaciwym wystawieni faktury z jednoczesn prob o wystawienie ...
KW-ODPIS-AKT Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt ksigi wieczystej
KW-ODPIS-AKT Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt ksigi wieczystej.Wniosek zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek naley zoy w ...
CI KRS-COD. Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego
Wzr wniosku o wydanie opisu z Krajowego Rejestru Sdowego. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek naley zoy w Centralnym ...
CI KRS-CWY. Wniosek o wydanie wycigu z Krajowego Rejestru Sdowego.
Wniosek o wydanie wycigu z Krajowego Rejestru Sdowego. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek naley zoy w Centralnym ...
KRS D1 Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dunikw niewypacalnych
Wniosek naley zoy w Centralnym Rejestrze Sdowym. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dunikw niewypacalnych. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy ...
KRS W10 Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorcw
Wniosek naley zoy w Centralnym Rejestrze Sdowym. Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorcw - oddzia przedsibiorcy zagranicznego, gwny oddzia ...
NIP-1 Zgoszenie identyfikacyjne / zgoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzcej samodzielnie dziaalno gospodarcz.
NIP 1 Zgoszenie identyfikacyjne / zgoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzcej samodzielnie dziaalno gospodarcz. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy ...
Wniosek o wydanie dokumentw w jzyku obcym
W przypadku kiedy potrzebujemy dokumenty wiadczce o ukoczeniu wyszej szkoy, kursw, certyfikatw z uczelni w j. obcym skadamy ponisze podanie do dziekanatu ...
Rachunek zyskw i strat - wariant porwnawczy
Rachunek wynikw - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zyskw i strat - wariant porwnawczy. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony ...
Zapytanie o zakup na kredyt
Zapytanie o zakup na kredyt. Pismo klienta z zapytaniem o warunki, jakie trzeba speni, aby otworzy rachunek w firmie dostawcy. Dokument zapisany w programie Word ...
Rachunek zyskw i strat - wariant kalkulacyjny
Rachunek wynikw - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zyskw i strat - wariant kalkulacyjny. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest ...
Upomnienie z powodu nieuregulowanych patnoci
Upomnienie z powodu nieuregulowanych patnoci. danie natychmiastowego uregulowania dugu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...

Nie znalaze dokumentu ??

Uwaasz, e dokument ktrego szukasz powinien znale si w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Docz do osb tworzcych nasz serwis.

Zaproponuj dokument
© sms.rzeszow.pl Strona gwna    Kontakt    Dodaj dokument    Zgo naducyie    Lista dokumentw    Regulamin    Reklamacje SMS