Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentw
SMS.Rzeszow.pl

Daj nam:

Ksigowe - druki

Penomocnictwa

Student

Telefon, Internet, Telewizja

Wnioski do spdzielni

Cia a praca

CV i Listy motywacyjne

Instrukcje BHP, dokumenty zwizane z BHP

Pisma grzecznociowe

Policja - wnioski i pisma

Pomoc Spoeczna

Pozwy sdowe

Prawo pracy

Prawo spek handlowych

Przy budowie

Referencje

lub - Wesele jak nie przepaca

Umowy zlecenia

Umowy zwizane z prac

Umowy zwizane ze wiadczeniem usug

W pracy

W urzdzie

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupenie ( WKU )

Zakresy Czynnoci Pracownikw

Dokumenty do Banku

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Sdowy - KRS

Krajowy Rejestr Sdowy Centralna Informacja - KRS CI

Ksigi Wieczyste

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), suba zdrowia

Nieruchomoci

NIP

Ochrona rodowiska

Oferty handlowe

Podatek akcyzowy

Rejestr zastaww

Rolnictwo, KRUS

Rne

Rne umowy

Samochd

Samorzd

Sanepid

Sprawozdawczo Budetowa

Ubezpieczenia

Umowy budowlane

Umowy dzierawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzeday

Umowy spedycji i skadu

Umowy spek

Umowy uyczenia

Urzd Celny

Urzd Pracy

Urzd Skarbowy - proby

Urzd Skarbowy - rne pisma

Urzd Skarbowy - wnioski

Urzd Skarbowy-informacje

Urzd Stanu Cywilnego

Weksle

Wnioski sdowe

Wydzia komunikacji

Zamwienia, reklamacje

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy

Deklaracje podatkowe VAT, PIT

Deklaracje VAT w UE

Formularze sdowe

Formularze Unijne

GUS - Gwny Urzd Statystyczny

Horoskopy

Hotele

Import i eksport

IPN - wzr owiadczenia

Jzyk Angielski - gramatyka

Jzyk Angielski - sownictwo

Jzyk Angielski - testy

PIT 2008

PITy - rozliczenia za 2007 r

Regulaminy

Windykacja - sd

Wskaniki finansowe

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - umowy

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

Lista dokumentw Poradniki Zaproponuj dokument
Statystyki:
Ilo dokumentw
2621
Ostatnia aktualizacja
2016-06-10
Newsletter:
Zapisz sie na bezpatny newsletter o nowociach w naszym serwisie.
Wyniki wyszukiwania "druki umów o dzieło"
Znaleziono 25 dokumentw
Formularz mona pobra a nastpnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypeni elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisa, a nastpnie przekaza do waciwej ...
Druk Faktury VAT (arkusz excel). Faktura Orygina/kopia. Faktura jest ze starymi stawkami VAT tj. 3,7,22%. Jeeli chcesz pobra faktur VAT stawkami obowizujcymi ...
Arkusz spisu z natury (arkusz inwentaryzacyjny) niezbdny przy inwentaryzacji(remanencie). Arkusz w formie elektronicznej (dokument Excel). Pamitaj, e arkusze ...
Umowa sprzeday. Dokument word do edycji. Umowa pomidzy Sprzedajcym a Kupujcym. Cena sprzeday, data wydania rzeczy, Sprzedajcy owiadcza, i przedmiot umowy ...
NIP 3 Zgoszenie identyfikacyjne / zgoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzcej samodzielnie dziaalnoci gospodarczej. Dokument zapisany w formacie ...
Druk faktury proforma (arkusz excel). Orgina/kopia, wpisuje si dane do faktury orginalnej. Tre i wartoci automatycznie s przenoszone do kopii. Faktura pro ...
Umowa o dzieo zawierana miedzy pracodawc a pracownikiem ...
wiadectwo pracy. Dokument Word do wypenienia. Gotowe wiadectwo do wypenienia przez pracodawc zawierajce wszelkie informacje dotyczce przebiegu zatrudnienia ...
Wniosek o wydanie zawiadczenia, o wykreleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sdowego.Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek ...
NIP-2 Zgoszenie identyfikacyjne / zgoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajcej osobowoci prawnej, bdcej podatnikiem lub patnikiem.Dokument ...
Umowa o prac. Dokument Word do edycji. Umowa pomidzy Pracodawc a Pracownikiem okrelajca stanowisko, czas, miejsce pracy a take wymiar godzin i wynagrodzenie ...
Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury. Ostatnie upomnienie z powodu nieuregulowania dugu. Informacja o nastpstwach prawnych, jakimi zostanie obarczony dunik, ...
Informacja o niewaciwym wystawianiu faktur. Dokument Word do edycji. Pismo informujce o niewaciwym wystawieni faktury z jednoczesn prob o wystawienie ...
Wniosek o wydanie wycigu z Krajowego Rejestru Sdowego. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek naley zoy w Centralnym ...
Wzr wniosku o wydanie opisu z Krajowego Rejestru Sdowego. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek naley zoy w Centralnym ...
KW-ODPIS-AKT Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt ksigi wieczystej.Wniosek zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek naley zoy w ...
Wniosek naley zoy w Centralnym Rejestrze Sdowym. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dunikw niewypacalnych. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy ...
Wniosek naley zoy w Centralnym Rejestrze Sdowym. Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorcw - oddzia przedsibiorcy zagranicznego, gwny oddzia ...
NIP 1 Zgoszenie identyfikacyjne / zgoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzcej samodzielnie dziaalno gospodarcz. Dokument zapisany w formacie PDF,gotowy ...
ZUS E-24 - Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych ...
W przypadku kiedy potrzebujemy dokumenty wiadczce o ukoczeniu wyszej szkoy, kursw, certyfikatw z uczelni w j. obcym skadamy ponisze podanie do dziekanatu ...
danie potwierdzenia zdolnoci kredytowania i referencji. Proba o przesanie ostatniego sprawozdania o stanie finansowym firmy klienta i kilku referencji dotyczcych ...
Umowa najmu. Dokument word do edycji. Umowa okrela prawa i obowizki najemcy i wynajmujcego. Okrela zasady koystania z przedmiotu najmu, odpatno oraz ...
Zgoszenie zamiaru kupna nieruchomoci. Pismo ze zgoszeniem zamiaru kupna nieruchomoci, wpaty zadatku, oferta na zakup nieruchomoci. Dokument zapisany w programie ...
Rachunek wynikw - w wersji elektronicznej do pobrania. Rachunek zyskw i strat - wariant porwnawczy. Gotowy druk rachunku w arkuszu Excel. Arkusz jest podzielony ...
Nie znalaze dokumentu?
Uwaasz, e dokument ktrego szukasz powinien znale si w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Docz do osb tworzcych nasz serwis.